❖ Lĩnh vực hoạt động

Chemistry VN hoạt động ở lĩnh vực Khoa học công nghệ và kỹ thuật Khoa học công nghệ và kỹ thuật

❖ Email

Liên hệ qua alfredcat28@gmail.com. Chemistry VN sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Not Applicable
Trang chủ yếu về Hóa Học, sẽ pha thêm Sinh Học, rất mong kiến thức sẽ được mọi người đón nhận.
17/08/2019

Bài viết về Chemistry VN

Chemistry VN
Cơ sở hoá học các loại mùi cơ thể...🧘🏻‍♂️
Cre Hoá Học Mỹ Phẩm
Chemistry VN
Cute thế ❤️So cute ❤️Translated
Chemistry VN
🤗 hay quá nè🤗 so goodTranslated
Chemistry VN
Cre Hoá Học Mỹ Phẩm
Chemistry VN
Nó lại quá đúng:3
#Tyrone
Chemistry VN
[GÓC GIẢI TRÍ]
CON ĐƯỜNG ĐẾN ĐH CỦA 2K2
_______________________________
#Tyrone
#Cre: Trên vid