❖ Lĩnh vực hoạt động

Thích cảm giác BÌNH YÊN bên Người ấy ⎝⏠⏝⏠⎠ hoạt động ở lĩnh vực Giáo dục
♥ Yêu một người...không phải vì người ấy đặc biệt...mà yêu...bởi vì người ấy...mang đến cảm giác đặc biệt trong tim mình ♥~.........

Bài viết về Thích cảm giác BÌNH YÊN bên Người ấy ⎝⏠⏝⏠⎠

Thích cảm giác BÌNH YÊN bên Người ấy ⎝⏠⏝⏠⎠
Lắng nghe tâm sự đêm khuya. Còn ai mất ngủ tâm sự với ad không??
Thích cảm giác BÌNH YÊN bên Người ấy ⎝⏠⏝⏠⎠
Thích cảm giác BÌNH YÊN bên Người ấy ⎝⏠⏝⏠⎠
Thích cảm giác BÌNH YÊN bên Người ấy ⎝⏠⏝⏠⎠
Nếu 1 ngày Tôi biến mất
- Điện thoại: Thuê bao - Facebook: Off
- Stt: Không dòng tâm sự
- Không gặp ai
- Không nói chuyện với ai...
* Thì ai sẽ là người tìm Tôi đầu tiên? See More