❖ Lĩnh vực hoạt động

Thế Giới Động Vật hoạt động ở lĩnh vực Giáo dục
Knowledge is the most powerful thing to help make conservation everyone mission. Kiến thức là điều tuyệt vời nhất để giúp việc bảo tồn thiên nhiên là nhiệm vụ của tất cả chúng ta.
Thế Giới Động Vật được thành lập cho tất cả mọi người tìm hiểu và yêu thương động vật.
Vui lòng liên hệ với Thế Giới Động Vật nếu bạn muốn sử dụng hình ảnh hoặc bài viết được đăng trên trang này. Please contact us if you want to use any photos or content posted on this page.
Thế Giới Động Vật được tạo ra để cho mọi người để tìm hiểu và chia sẻ tình yêu thương động vật. Thế Giới Động Vật muốn cùng mọi người xây dựng 1 cộng đồng mọi... người có thể và nên chia sẻ tình yêu thương và kiến thức về động vật. Đội mình có một số quy định cơ bản để giúp cộng đồng phát triển lành mạnh: 1. Nên hòa đồng và tốt với mọi người. Điều này có nghĩa là mọi người không nên bắt nạn người khác, gây khẩu chiến, dùng từ ngữ thô lỗ, v.v. 2. Không bàn về vấn đề chính trị 3. Không mua bán hoặc trao đổi động vật ''Thế Giới Động Vật'' means ''Animal Kingdom''. This page was created for everyone, especially Vietnamese to learn to love wildlife. At Animal Kingdom, we want to build the community where everyone can and should share their love and knowledge of animals. To ensure that this is a healthy community, we have a few common-sense rules: 1. Please be nice to each other. This means no bullying, no attacking, no name calling, etc. 2. Animals are not political and we shouldn't either. 3. No trading or selling of animals in any forms See More
24/01/2016
Information of the wild

Bài viết về Thế Giới Động Vật

Thế Giới Động Vật
Can you find out the name of this bird? Leave it in the comment!
Thế Giới Động Vật
Meerkats cont.
Interesting facts about meerkats:
- Dark markings under their eyes act as sunglasses, allowing them to see in the bright dessert light.
- Meerkat social groups usually have 5-30 members and they are called mobs.
- Meerkats' favorite food is scorpions and they are immune to the venom.
Thế Giới Động Vật
Chồn Meerkat sống ở khu vực đồi cát hay những góc đá. Điểm đặc biệt nhất mà mình đọc được từ những chú chồn này là cách chúng giao tiếp. Chồn meerkat nói chuyện với nhau bằng khứu giác, nói cách khác là cách chúng nhận dạng mùi. Chúng có thể thu thập nhiều thông tin bằng khứu giác, hơn cả thông tin con người có được bằng thị giác. Đố cả nhà mình tí, chồn meerkat ăn những gì dưới đây? 1. Côn trùng...
2. Nhện
3. Thằn lằn
4. Chuột
5. Trứng các loài bò sát và chim
6. Tất cả những thứ trên. See More
Thế Giới Động Vật
Hi cả nhà, Mình vừa tạo 1 group cho trang này dành cho tất cả mọi người cùng nhau chia sẻ bài viết, hình ảnh vui nhộn về động vật. Ai có cái gì hay chia sẻ với mọi người nha!