❖ Lĩnh vực hoạt động

Mẹ hoạt động ở lĩnh vực Giáo dục
Trang này để tri ân Mẹ - Nó sẽ chạm đến sâu thẳm trái tim của bạn đó

Bài viết về Mẹ

Mẹ
Nếu có bao giờ con yêu mẹ
Hãy yêu đi khi mẹ còn đây.
Mẹ
Đúng là như vậy
Mẹ
Chuẩn
Mẹ
1 người chồng vô tâm sẽ không bao giờ biết trân trọng những hy sinh vất vả của vợ