❖ Lĩnh vực hoạt động

Chùa Khánh Ngọc hoạt động ở lĩnh vực Giáo dục

❖ Website

❖ Email

Liên hệ qua transyhoang1988@gmail.com. Chùa Khánh Ngọc sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ------------ - Chuyên Hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ
A Di Đà Phật
Pháp môn niệm phật

Bài viết về Chùa Khánh Ngọc

Chùa Khánh Ngọc
_((()))_ CƯƠNG LĨNH TU HỌC PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ _((()))_ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT... >
_()_ https://www.youtube.com/watch… _()_
***** TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC - PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG *****
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((1))_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((2))_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>

_((3))_ http://thuvienhoasen.org/a15651/kinh-thap-thien-nghiep-dao _(())_

_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_

_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((4))_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((5))_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_((6))_ https://www.youtube.com/watch… _(())_
>
_((7))_https://www.youtube.com/watch… _(())_
>
_((8))_https://www.youtube.com/watch… _(())_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_()_ https://www.youtube.com/playlist… _()_
>
_(())_ https://www.youtube.com/playlist… _(())_ KÍNH MỜI TẤT CẢ QUÍ LIÊN HỮU CÙNG NHẤN VÀO _(())_ CHỮ MÀU XANH _(())_ ĐỂ LẮNG NGHE A DI ĐÀ PHẬT. Trong KINH A DI ĐÀ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói là "KHÔNG THỂ DÙNG MỘT CHÚT THIỆN CĂN- PHƯỚC ĐỨC- NHÂN DUYÊN MÀ ĐƯỢC SINH VỀ NƯỚC KIA", vì ở THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC là CÕI MÀ các bậc THƯỢNG THIỆN NHÂN CÙNG TỤ HỘI MỘT NƠI. See More
Chùa Khánh Ngọc
Chùa Khánh Ngọc
Chùa Khánh Ngọc

Bạn cần thay đổi thông tin Chùa Khánh Ngọc?

Xem thêm Giáo dục