❖ Lĩnh vực hoạt động

Vietnam Rose Travel hoạt động ở lĩnh vực

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: 783/8/3 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận Tân Bình Ho Chi Minh City, Vietnam

❖ Số điện thoại

Số hotline 84777998599

❖ Email

Liên hệ qua rosehometravel@gmail.com. Vietnam Rose Travel sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Mô hình hữu dụng giúp cho các bạn nước ngoài có trải nghiệm thực tế, đặc biệt quan tâm hỗ trợ các bạn trẻ cải thiện tiếng Anh của mình thông qua những hoạt động thực tế đầy năng động!

Bài viết về Vietnam Rose Travel

Vietnam Rose Travel
our way- HCMC 👉 VIETNAM ROSE TRAVEL - Don’t believe to what they’re saying, Go enjoy
——————-
TOUR WITH LOCAL GUIDES...
🏠 783/8/3 Cách Mạng Tháng 8 road, 6w, Tân Bình district, HCM ( REH2 100m from Lê Thị Riêng park ).
☎ HOTLINE: 0868 375 274 - 0777 99 8599
#REH #RoseEnglishHomestay #localguides #ROSETRAVEL #RoseTravelVietnam #Hoctienganhvoinguoinuocngoai #tienganhnoitru #tienganhgiaotiep #EnglishTeachingJobsinVietNam #HomestayVietNam #EnglishHomestay #Vietnamtravel #Vietnam #Hochiminhcity
#localVietnamese #teachingEnglish
Vietnam Rose Travel
chilling in my room> 👉 VIETNAM ROSE TRAVEL - Don’t believe to what they’re saying, Go enjoy
——————-
TOUR WITH LOCAL GUIDES...
🏠 783/8/3 Cách Mạng Tháng 8 road, 6w, Tân Bình district, HCM ( REH2 100m from Lê Thị Riêng park ).
☎ HOTLINE: 0868 375 274 - 0777 99 8599
#REH #RoseEnglishHomestay #localguides #ROSETRAVEL #RoseTravelVietnam #Hoctienganhvoinguoinuocngoai #tienganhnoitru #tienganhgiaotiep #EnglishTeachingJobsinVietNam #HomestayVietNam #EnglishHomestay #Vietnamtravel #Vietnam #Hochiminhcity
#localVietnamese #teachingEnglish
Vietnam Rose Travel
part 2 of peaceful...love too>
#frominternet 👉 VIETNAM ROSE TRAVEL - Don’t believe to what they’re saying, Go enjoy
——————-...
TOUR WITH LOCAL GUIDES
🏠 783/8/3 Cách Mạng Tháng 8 road, 6w, Tân Bình district, HCM ( REH2 100m from Lê Thị Riêng park ).
☎ HOTLINE: 0868 375 274 - 0777 99 8599
#REH #RoseEnglishHomestay #localguides #ROSETRAVEL #RoseTravelVietnam #Hoctienganhvoinguoinuocngoai #tienganhnoitru #tienganhgiaotiep #EnglishTeachingJobsinVietNam #HomestayVietNam #EnglishHomestay #Vietnamtravel #Vietnam #Hochiminhcity
#localVietnamese #teachingEnglish
Vietnam Rose Travel
So peaceful... love
#frominternet 👉 VIETNAM ROSE TRAVEL - Don’t believe to what they’re saying, Go enjoy
——————-...
TOUR WITH LOCAL GUIDES
🏠 783/8/3 Cách Mạng Tháng 8 road, 6w, Tân Bình district, HCM ( REH2 100m from Lê Thị Riêng park ).
☎ HOTLINE: 0868 375 274 - 0777 99 8599
#REH #RoseEnglishHomestay #localguides #ROSETRAVEL #RoseTravelVietnam #Hoctienganhvoinguoinuocngoai #tienganhnoitru #tienganhgiaotiep #EnglishTeachingJobsinVietNam #HomestayVietNam #EnglishHomestay #Vietnamtravel #Vietnam #Hochiminhcity
#localVietnamese #teachingEnglish
Vietnam Rose Travel
so NGON---- 👉 VIETNAM ROSE TRAVEL - Don’t believe to what they’re saying, Go enjoy
——————-
TOUR WITH LOCAL GUIDES...
🏠 783/8/3 Cách Mạng Tháng 8 road, 6w, Tân Bình district, HCM ( REH2 100m from Lê Thị Riêng park ).
☎ HOTLINE: 0868 375 274 - 0777 99 8599
#REH #RoseEnglishHomestay #localguides #ROSETRAVEL #RoseTravelVietnam #Hoctienganhvoinguoinuocngoai #tienganhnoitru #tienganhgiaotiep #EnglishTeachingJobsinVietNam #HomestayVietNam #EnglishHomestay #Vietnamtravel #Vietnam #Hochiminhcity
#localVietnamese #teachingEnglish
Vietnam Rose Travel
countryside in Vietnam #frominternet 👉 VIETNAM ROSE TRAVEL - Don’t believe to what they’re saying, Go enjoy
——————-...
TOUR WITH LOCAL GUIDES
🏠 783/8/3 Cách Mạng Tháng 8 road, 6w, Tân Bình district, HCM ( REH2 100m from Lê Thị Riêng park ).
☎ HOTLINE: 0868 375 274 - 0777 99 8599
#REH #RoseEnglishHomestay #localguides #ROSETRAVEL #RoseTravelVietnam #Hoctienganhvoinguoinuocngoai #tienganhnoitru #tienganhgiaotiep #EnglishTeachingJobsinVietNam #HomestayVietNam #EnglishHomestay #Vietnamtravel #Vietnam #Hochiminhcity
#localVietnamese #teachingEnglish