❖ Lĩnh vực hoạt động

Người Nha Trang hoạt động ở lĩnh vực Trung tâm thông tin du lịch

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: Trần Phú Nha Trang

❖ Website

Website chính thức: http://nguoinhatrang.com
NGƯỜI NHA TRANG - Hiền Hòa - Thân Thiện - Mến Khách
Quảng bá hình ảnh con người Nha Trang - Hiền Hòa - Thân Thiện. Cảnh vật Nha Trang mê hoặc lòng người!
Quảng bá hình ảnh con người Nha Trang - Hiền Hòa - Thân Thiện. Cảnh vật Nha Trang mê hoặc lòng người!
NGƯỜI NHA TRANG - Hiền Hòa - Thân Thiện - Mến Khách
Quảng bá hình ảnh con người Nha Trang - Hiền Hòa - Thân Thiện. Cảnh vật Nha Trang mê hoặc lòng người!
Quảng bá hình ảnh con người Nha Trang - Hiền Hòa - Thân Thiện. Cảnh vật Nha Trang mê hoặc lòng người!

Bài viết về Người Nha Trang

Người Nha Trang
Những ngày lễ năm nay đường xá đông hơn mà biển khắc hẳn mọi năm 🥰
Nguồn ảnh: Địa điểm ăn uống Nha Trang
Người Nha Trang
Trong lúc người dân đang gặp khó khăn nhất vì dịch bệnh, các nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn TP. Nha Trang đã tranh thủ hoạt động, thậm chí có phần công khai hơn…
Người Nha Trang
Hiện nay, nước ta đang bước vào giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn, cả nước cần tiếp tục thực hiện chủ trương: ngăn chặn triệt để dịch từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong.
Người Nha Trang
KHÁNH HÒA: HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI TỪ NGÀY 4/5/2020. Nguồn video: Truyền Hình Khánh Hoà (KTV)