❖ Lĩnh vực hoạt động

68Tours hoạt động ở lĩnh vực

❖ Số điện thoại

Số hotline 842822499111

❖ Email

Liên hệ qua sixtyeighttours@gmail.com. 68Tours sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
DỊCH VỤ VISA: DU LỊCH - CÔNG TÁC - THĂM THÂN - QUÁ CẢNH
Ngân Hàng Đông Á . Tên TK : Trương Ngọc Thảo Số TK : 0103119348 _ Ngân Hàng Đông Á chi nhánh BẠC LIÊU ...
Dịch Vụ VISA Toàn Cầu

Bài viết về 68Tours

68Tours
𝟔𝟖𝑻𝑶𝑼𝑹𝑺 - 𝑫𝑰̣𝑪𝑯 𝑽𝑼̣ 𝑽𝑰𝑺𝑨 𝑻𝑶𝑨̀𝑵 𝑪𝑨̂̀𝑼 - 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍 - 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 🎗🎗🎗 𝐗𝐢𝐧 𝐠𝐮̛̉𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜. 𝐶ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢 🇪🇺🇪🇺🇪🇺 : 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑒̣𝑛 𝑙𝑎̆𝑛 𝑡𝑎𝑦 5-7 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 2-3 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑥𝑒́𝑡 𝑑𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡. _𝑀𝑦̃ 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 : 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛 3-4 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ đ𝑖. 𝑁𝑒̂́𝑢 đ𝑎̣̂𝑢 3 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑖𝑠𝑎 𝑣𝑒̂̀ đ𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 _𝐶𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 🇨🇦🇨🇦🇨🇦 : 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑙𝑎̆𝑛 𝑡𝑎𝑦 7 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 3-4 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑥𝑒́𝑡 𝑑𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡. _𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛 🇯🇵🇯🇵🇯🇵 (𝑏𝑎𝑜 đ𝑎̣̂𝑢) : 10-15 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 (𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛) _𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 🇰🇷🇰🇷🇰🇷 : 8-12 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 (𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛) _𝑈́𝑐 🇦🇺🇦🇺🇦🇺: 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑒̣𝑛 𝑙𝑎̆𝑛 𝑡𝑎𝑦 3-5 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 4 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑥𝑒́𝑡 𝑑𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 (𝑘𝑜 𝑔𝑖𝑢̛̃ ℎ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢) _𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 🇨🇳🇨🇳🇨🇳 : 7-10 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎́ (𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̉ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛) _Đ𝑎̀𝑖 𝐿𝑜𝑎𝑛 🇹🇼🇹🇼🇹🇼 : 5 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑘𝑒̂𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ (𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑖 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛) _𝐴̂́𝑛 Đ𝑜̣̂ 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 : 3-5 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑘𝑒̂𝑡 𝑞𝑢𝑎̉. (𝐾𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛) _𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑒̉ 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́ đ𝑒̂̉ đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. #68Tours
#VisaToànCầu
#VisaChauAu
#VisaHan
#VisaNhatBan
#VisaDaiLoan
#VisaDubai
#VisaAnDo
#TeamVISA68Tours
#VISAvềMỗiNgày
#VISAvòngQuanhThếGiới
#VisaBaoDau
68Tours
🔥🔥🔥 𝟕 𝐏𝐀𝐗 Đ𝐀̣̂𝐔 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐔𝐒𝐀 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Đ𝐈 𝐌𝐘̃ 𝐂𝐇𝐔̛𝐀 𝐁𝐀𝐎 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐃𝐄̂̃ 𝐍𝐇𝐔 𝐁𝐀̂𝐘 𝐆𝐈𝐎̛̀ _Tỉ lệ đậu cực tốt ...
_Xoá bỏ tin đồn CORONA ảnh hưởng đến tỉ lệ đậu Visa
🎗 Mỹ cấp 𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐚̆𝐦 cho công dân VN tự do đi lại => thì 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐥𝐢́ 𝐝𝐨 𝐠𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐚̀𝐲
🎗 Lịch phỏng vấn 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢 không chờ đợi
🎗 Nhân viên lãnh sự quán cực kỳ 𝐍𝐈𝐂𝐄 ☎️ Khách cần tư vấn Call/Inbox miễn phí 🏷 Phí Visa 𝟐𝟗𝟗$ (không phát sinh)
🏷 Phí gia hạn Visa 𝟏𝟗𝟗$ (không phát sinh)
68Tours
Chuyên mục Người Thật việc Thật sáng Thứ 2 02/03/2020 68Tours-Visa Toàn Cầu Xin Chúc mừng cô bé nhân viên ngân hàng Shinhan đã có visa Úc sau bao nhiêu ngày trông đợi. Còn các bạn thì sao ạh. VISA quyền lực nhất thế giới: Âu Úc Mỹ Canada các bạn đã có chưa. Liên hệ ngay với 68Tours nhé
68Tours
Visa Châu Âu vừa gửi về văn phòng 68Tours chiều nay 25/02/2020 Up lên cho nóng nha cả nhà
🔥🔥🔥
Khách đi chơi cứ liên hệ 68Tours. VISA ÂU ÚC MỸ CAN HÀN NHẬT ...
68Tours
Nhìn hình các bạn có thấy nụ cười vui mừng không thể tả của EM KHÁCH khi lần đầu tiên nhìn thấy hộ chiếu của mình được dán VISA MỸ🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Chúc Em có 1 kỳ nghỉ Tuyệt Vời nhé. ♦️ Dịch Vụ VISA Mỹ 68Tours:
🔥🔥🔥 KINH NGHIỆM VÀ TẬN TÂM ❗️...
🏷 Tư Vấn Tỉ Lệ Đậu
🏷 Làm Lộ Trình cho khách mới bắt đầu
🏷 Khai Thác Hồ Sơ Mạnh
🏷 Khắc Phục Hồ Sơ Yếu. Niềm vui của khách là động lực lớn nhất, khẳng định được sự THÀNH CÔNG, NỔ LỰC CỦA tất cả Nhân Viên 68Tours - VISA Toàn Cầu trong suốt thời gian qua
68Tours
Visa tự túc cho HOTGIRL Kim Ngân dú hí Mùa Hoa Anh Đào 🌸🌸🌸 Nhật Bản🇯🇵🇯🇵🇯🇵 🎗🎗🎗VISA NHẬT BẢN Bao đậu và chỉ Bao Đậu. Khách từng rớt vẫn có thể làm bao đậu
💕 Cách phân biệt VISA Đoàn Tour là có in chữ PACKAGE TOUR lên visa nha cả nhà.
——————————————————...
CÁM ƠN ANH CHỊ EM KHÁCH HÀNG VÀ ĐẠI LÝ ĐÃ TIN TƯỞNG ỤNG HỘ TRONG THỜI GIAN QUA.