❖ Lĩnh vực hoạt động

Vũ Đoàn Bước Nhảy Đà Nẵng hoạt động ở lĩnh vực

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: 600 Ông Ích Khiêm Da Nang, Vietnam

❖ Số điện thoại

Số hotline 84935136817
Chuyên nhận tổ chức sự kiện event và nhận biểu diễn nhảy , múa .. cho thuê trag phục biểu diễn chuyên nghiệp.

Bài viết về Vũ Đoàn Bước Nhảy Đà Nẵng

Vũ Đoàn Bước Nhảy Đà Nẵng
****** GÓC TUYỂN NHÂN SỰ *********
_ Cơ hội lớn cho các NAM THANH NỮ TÚ có đam mê nhảy múa và mong muốn được trở thành vũ công được biểu diễn trên các sân khấu lớn
_ Ib ngay để được casting nhé
Vũ Đoàn Bước Nhảy Đà Nẵng
Customer conference
Vũ Đoàn Bước Nhảy Đà Nẵng
Show chậu cuối năm
Vẫn tuyển Diễn Viên nha #VũdoanBuocNhayDaNang
Vũ Đoàn Bước Nhảy Đà Nẵng