❖ Lĩnh vực hoạt động

TRAM Design hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Email

Liên hệ qua dinhquitram@gmail.com. TRAM Design sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Thiết kế các thể loại công trình

Bài viết về TRAM Design

TRAM Design
N H À Ở V À C Á Địa điểm: Trà Vinh Diện tích: 175m2 (5x35)⋯⋯ Arch. Dinh Qui Tram 查看更多
TRAM Design
B I Ệ T T H Ự T I Ề N G I A N G Diện tích: 300m2
TRAM Design
TRAM Design
TRAM Design
C AF E K O I G A R D E N Một dự án cafe sân vườn ở Miền Tây. Arch. Dinh Qui Tram
TRAM Design

Bạn cần thay đổi thông tin TRAM Design?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc