❖ Lĩnh vực hoạt động

T - Concept hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Email

Liên hệ qua tconcept.vietnam@gmail.com. T - Concept sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Thiết kế & thi công nội ngoại thất....
HO 81 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội. RO1 5 Phan Sỹ Thục, TP.Vinh, Nghệ An. RO2 71 QL13, P26, Q.Bình Thạnh, Sài Gòn.
Architecture & interior Design

Bài viết về T – Concept

T - Concept
T - Concept
P r o j e c t : [ B T 0 3 - 1 0 x 2 0 H o u s e ] -
T h ủ D ầ u M ộ t - B ì n h D ư ơ n g .
C l i e n t : M r . T
S e r v i c e : A r c h i t e c t u r e & I n t e r i o r
C o n s t r u c t i o n P e r i o d : 2 0 1 9⋯⋯
---------------------------------------------------------
T-Concept / Architecture & Interior Design.
HO 81 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội.
RO1 5 Phan Sỹ Thục, TP.Vinh, Nghệ An.
RO2 71 QL13, P26, Q.Bình Thạnh, Sài Gòn.
M 0976 599 454 查看更多
T - Concept
T - Concept
P r o j e c t : [ S H O P 0 9 ] -
N V C - V i n h - N A
C l i e n t : M r . T
S e r v i c e : I n t e r i o r D e s i g n
C o n s t r u c t i o n P e r i o d : 2 0 1 9⋯⋯
---------------------------------------------------------
T-Concept / Architecture & Interior Design.
HO 81 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội.
RO1 5 Phan Sỹ Thục, TP.Vinh, Nghệ An.
RO2 71 QL13, P26, Q.Bình Thạnh, Sài Gòn.
M 0976 599 454 - 0932.305.345 查看更多
T - Concept
P r o j e c t : [ S P A 0 5 ] - T4
T e r r a R o y a l - Q. 3 - H ồ C h í M i n h
C l i e n t : M s . A y l a
S e r v i c e : I n t e r i o r D e s i g n
C o n s t r u c t i o n P e r i o d : 2 0 1 9⋯⋯
---------------------------------------------------------
T-Concept / Architecture & Interior Design.
HO 81 Lương Định Của, Đống Đa, Hà Nội.
RO1 5 Phan Sỹ Thục, TP.Vinh, Nghệ An.
RO2 71 QL13, P26, Q.Bình Thạnh, Sài Gòn.
M 0976 599 454 - 0932.305.345 查看更多
T - Concept

Bạn cần thay đổi thông tin T – Concept?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc