❖ Lĩnh vực hoạt động

PUHA Studio hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Email

Liên hệ qua puha.studioo@gmail.com. PUHA Studio sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Architectural Rendering by Lumion • Hỗ trợ Diễn họa Đồ án Kiến trúc

Bài viết về PUHA Studio

PUHA Studio
• PUHA Studio chỉ còn nhận 1 đến 2 slot diễn họa đồ án tốt nghiệp đợt 2 Kiến trúc và Kiến trúc Cảnh Quan thôi 🙆‍♀️ • Ai muốn rẻ đẹp thì hãy ghé PUHA 👰🤵
PUHA Studio
• Đề tài: Trung tâm sinh hoạt văn hóa Thành phố Châu Đốc • Designed by Trương Minh Châu • PUHA Studio chuyên nhận hỗ trợ diễn họa đồ án Kiến trúc và Kiến trúc Cảnh Quan
PUHA Studio
• Drop-off • Đề tài : Viện dưỡng lão kết hợp nghỉ dưỡng tỉnh Ninh Thuận • Designed by ThaiHien • Rendered by #PUHAStudio
PUHA Studio
• Đề tài: Khu du lịch sinh thái Cần Thạnh - huyện Cần Giờ • PUHA Studio chuyên nhận hỗ trợ diễn họa đồ án Kiến trúc và Kiến trúc Cảnh Quan
PUHA Studio
• Landscape view • Đề tài : Viện dưỡng lão kết hợp nghỉ dưỡng tỉnh Ninh Thuận • Rendered by #PUHAStudio
PUHA Studio
• Thiết kế đô thị khu dân cư phía nam Thành Cổ Loa - Hà Nội • Designed by QuangTuan • Rendered by #PUHAStudio by #Lumion

Bạn cần thay đổi thông tin PUHA Studio?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc