❖ Lĩnh vực hoạt động

PIA Studio hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Website

❖ Email

Liên hệ qua piao.architects@gmail.com. PIA Studio sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Chia sẻ học thuật trong ngành kiến trúc

Bài viết về PIA Studio

PIA Studio
Pia Studio tiếp tục mở đăng ký cho các khóa học Revit Architecture trong thời gian tới.
Bao gồm:
- Khóa A1 học cho người chưa biết Revit
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScP_rUTBLl4HgxuY…/viewform…⋯⋯ - Khóa B1 cho mọi người, sinh viên đã sử dụng Revit 1 thời gian và muốn học sâu để đi làm hoặc tự quản lý, thực hiện toàn bộ dự án.
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdIatGdNH7ruLRqm…/viewform… Tất cả thông tin và đăng ký, các thông tin về Pia Studio tại web ( Giao diện Desktop ): https://piaoarchitects.wixsite.com/piaarchitects 查看更多
PIA Studio
Tham khảo.
Tiểu chuẩn sử dụng màu sắc với mô hình 3D ( Revit ) trong mô hình triển khai BIM.
Nguồn: NATSPEC BIM
PIA Studio
Tầm quan trọng của dựng hình đúng phân loại, chủng loại đối tượng trong khi vẽ Revit cũng giống như tầm quan trọng của Dessin trong hội họa cổ điển.
Trong quá trình sử dụng công cụ dựng hình 3D và 2D, việc hiểu đúng phân loại, giai đoạn hình thành của đối tượng đó và tạo đối tượng theo đúng trình tự sẽ giúp mô hình Revit sau công đoạn Schematic Design được sử dụng toàn diện và hiệu quả hơn, tránh được nhiều lỗi chồng chéo thông tin khi chuyển giao các giai đoạn thực hiện dự án khi làm việc nhóm.
Hình ảnh: 1 bài tập học lại phương pháp dựng hình theo trình tự và phân loại cơ bản các đối tượng trong 1 công trình kiến trúc của Mỹ Uyên. Phần mềm Revit Architecture.
facebook.com/thePiaO
piaoarchitects.wixsite.com/piaarchitects
PIA Studio
Hiểu rõ hạng mục, giai đoạn thiết kế, sự liên kết của mô hình đang được dựng với yêu cầu của hạng mục triển khai BIM đó giúp người vẽ chủ động trong quá trình làm việc và giải quyết vấn đề.
Cơ sở giúp phân chia công việc khoa học và có hệ thống hơn khi sử dụng Revit.
Hình ảnh: Bảng liệt kê bao gồm Các hạng mục áp dụng BIM & Phân loại đối tượng khi dựng hình Revit.
https://piaoarchitects.wixsite.com/piaarchitects
#PiaStudio⋯⋯
#Quangvy
#RevitArchitecture 查看更多
PIA Studio
#008. Sử dụng Share Parameter liên kết tham số family vào Funiture Tag.
#PiaStudio
#RevitArchitecture
#MeonhoRevitmoingay
#Quangvy⋯⋯
https://piaoarchitects.wixsite.com/piaarchitects 查看更多
PIA Studio
#007. Cách chuyển file Revit sang Sketchup ốp vật liệu, render, tiếp tục thiết kế.
#PiaStudio
#RevitArchitecture
#MeonhoRevitmoingay
#Quangvy⋯⋯
https://piaoarchitects.wixsite.com/piaarchitects 查看更多

Bạn cần thay đổi thông tin PIA Studio?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc