❖ Lĩnh vực hoạt động

Phong Thủy & Bát Nhã Ba La Mật hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc
Phong Thủy Địa Lý
HUNG SON NGUYEN

Bài viết về Phong Thủy & Bát Nhã Ba La Mật

Phong Thủy & Bát Nhã Ba La Mật
Đời đời nhớ ơn chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cả cuộc đời cống hiến vì hoà bình dân tộc Việt Nam!
Phong Thủy & Bát Nhã Ba La Mật
Phong Thủy & Bát Nhã Ba La Mật
Phong thủy tốt nhất đời người chính là tâm của mỗi người!Thiên thời địa lợi nhân hoà chính là bí kịp của phong thuỷ!
Con người nếu có tâm, có phúc, sống tại nơi có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành đẹp( em tâm đắc nhất câu của khổng tử có Đức phong thủy mới tốt ). Ngược lại, nếu sống tại nơi có thế phong thủy đẹp, thế đó rồi cũng sẽ tự bị phá vỡ.
Nói như vậy để thấy rằng, không phải cứ ở nơi có phong thủy tốt, cuộc sống của chúng ta khắc sẽ thuận lợi viên mãn.⋯⋯繼續閱讀

Bạn cần thay đổi thông tin Phong Thủy & Bát Nhã Ba La Mật?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc