❖ Lĩnh vực hoạt động

Nhật Kí Anh Xa Em hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc
xa nhau rồi :(

Bài viết về Nhật Kí Anh Xa Em

Nhật Kí Anh Xa Em
Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ tình
Đố ai quên được bóng hình người thương
💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
Nhật Kí Anh Xa Em
???
Nhật Kí Anh Xa Em
Nếu bạn yêu một thứ gì đó ,hãy để cho nó được tự do.nếu nó quay lại với bạn ,thì nó là của bạn. Nếu nó không quay lại ,thì ngay từ đầu nó chẳng bao giờ là của bạn
#🍃
Nhật Kí Anh Xa Em
💔
Nhật Kí Anh Xa Em
Có những mối quan hệ mà ta muốn giữ mãi, muốn theo mình đến suốt đời. Thế mà cuối cùng vẫn trở thành những người xa lạ biết tên nhau. Có chăng, đã chỉ chung nhau một năm tháng nào đó được xây bằng ảo vọng. Người ta bảo con người không biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ khi mất đi mới hối tiếc. Nên có thể rằng ta đã rất trân trọng, thực sự rất trân trọng, nhưng cuối cùng nó cũng mất thôi. Từ bỏ, hoặc bị từ bỏ.⋯⋯
Tổn thương, hoặc bị tổn thương.
Có thể bỏ đi, rồi sẽ quên.
Cũng có thể quên, rồi mới bỏ đi. Cuộc sống này, sau cùng chỉ là như vậy, giản đơn như thế mà thôi.
# 😓💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 查看更多
Nhật Kí Anh Xa Em
Sẽ có khi ta đi lạc đường, cũng sẽ có lúc ta sẽ yêu sai người.
Sẽ ổn cả thôi, đời người ai cũng có đôi ba lần chệch hướng như vậy. Chỉ cần ta nhớ rõ, sai đường phải biết hướng quay lại, yêu lầm người hãy biết buông bỏ đúng lúc... Đừng tự làm mình tổn thương thêm !
@aye

Bạn cần thay đổi thông tin Nhật Kí Anh Xa Em?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc