❖ Lĩnh vực hoạt động

NHÀ ĐẸP 365 hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: Ngõ 82, Nguyễn Phúc Lai Hà Nội 100000 越南河內市

❖ Website

Website chính thức: http://Nhadep365.vn

❖ Email

Liên hệ qua info@nhadep365.vn. NHÀ ĐẸP 365 sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
KHÔNG GIAN DÀNH RIÊNG CHO BẠN Thiết kế nhà đẹp chuyên nghiệp tại việt nam. Chuyên thiết kế, thi công nội thất văn phòng, nội thất chung cư, biệt thự nhà vườn, nhà ống, nhà hàng...
Toàn quyền bài viết và sản phẩm thuộc về Nhà Đẹp 365
2013

Bài viết về NHÀ ĐẸP 365

NHÀ ĐẸP 365
Bốn Căn hộ Studio có kích thước nhỏ #nhàđẹp365 #thiếtkếnhàđẹp #cănhộ
NHÀ ĐẸP 365
𝐍𝐡𝐚̀ Đ𝐚̣̂𝐮 Đ𝐚̣̂𝐮 | 𝐋𝐀𝐍𝐃𝐌𝐀𝐊 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐈𝐓𝐄𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄 𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝑅𝐼̀𝑁𝐻
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝐿𝐴𝑁𝐷𝑀𝐴𝐾 𝐴𝑅𝐶𝐻𝐼𝑇𝐸𝐶𝑇𝑈𝑅𝐸
𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑠𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀: 𝑇𝑎̣ 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 𝑉𝑖̃𝑛ℎ, 𝑃ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑎̀𝑛⋯⋯
𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣: 𝐿𝑎̣𝑖 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦𝑒̂́𝑡, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐾ℎ𝑎̆́𝑐 𝑇𝑢𝑒̣̂, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑎̀ 𝐻𝑜𝑎̀𝑖 𝐿𝑦, 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 Đ𝑎̣𝑜, 𝑁𝑔𝑜̂ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑁𝑔𝑎̂𝑛 𝐻𝑎̀, Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, Đ𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦̀𝑛ℎ 𝐴𝑛, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝐻𝑢̀𝑛𝑔, 𝑇𝑟𝑖̣𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛
𝐾𝑦̃ 𝑠𝑢̛ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂́𝑢: 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 Đ𝑎̆𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑦𝑛ℎ
𝑁𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛: 2020
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 99𝑚2
𝐻𝑜𝑚𝑒 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑟: 𝐿𝑎𝑣𝑎 𝐹𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒
Đ𝑖̣𝑎 Đ𝑖𝑒̂̉𝑚: 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑇𝑜̂𝑛𝑔, 𝑁𝑎𝑚 Đ𝑖̣𝑛ℎ
𝑁ℎ𝑖𝑒̂́𝑝 𝑎̉𝑛ℎ: 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 查看更多
NHÀ ĐẸP 365
𝐍𝐏 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 | 𝐕𝐨+ 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐬 & 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬 𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝑅𝐼̀𝑁𝐻
𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 𝑁𝑃 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑎̀𝑛 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔: 300 𝑚2⋯⋯
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑢 đ𝑎̂́𝑡 : 147𝑚2
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝑉𝑜+ 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑠 & 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟𝑠
𝐶ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝐾𝑇𝑆 𝑉𝑜̃ 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔
𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: Đ𝑎̀𝑜 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ, 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇𝑎̂𝑛
Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚: 𝑋𝑎̃ 𝑁𝑔ℎ𝑖 𝑃ℎ𝑢́, 𝑇𝑝.𝑉𝑖𝑛ℎ, 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚
𝑁𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 2018
𝑁𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ: 2018
𝐴̉𝑛ℎ: 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐿𝑒̂ 𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛: 𝑁𝑖𝑐𝑒ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 查看更多
NHÀ ĐẸP 365
𝐋𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚𝐤 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞: 𝐓𝐚̆̀𝐦 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔: 𝐿𝐴𝑁𝐷𝑀𝐴𝐾 𝐴𝑅𝐶𝐻𝐼𝑇𝐸𝐶𝑇𝑈𝑅𝐸 (𝑙𝑎𝑛𝑑𝑚𝑎𝑘.𝑣𝑛)
𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑠𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀ : 𝑇𝑎̣ 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 𝑉𝑖̃𝑛ℎ, 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇𝑢𝑎̂́𝑛 𝐶ℎ𝑢𝑛𝑔
𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ : 𝐿𝑒̂ 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔, 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑁𝑔𝑜̣𝑐, 𝐿𝑎̣𝑖 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦𝑒̂́𝑡, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐻𝑜𝑎, 𝑁𝑔𝑜̂ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑁𝑔𝑎̂𝑛 𝐻𝑎̀, 𝑁𝑔𝑜̂ 𝐻𝑢̀𝑛𝑔, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑇ℎ𝑎̉𝑜, 𝐾ℎ𝑎̆́𝑐 𝑇𝑢𝑒̣̂⋯⋯
𝐺𝑖𝑎́𝑚 𝑠𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑎̂𝑛
𝑁𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ : 2016
𝑁𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 : 2018
𝐻𝑜𝑚𝑒 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑟: 𝐿𝑎𝑣𝑎 𝐹𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒 (𝑙𝑎𝑣𝑎𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖.𝑐𝑜𝑚), 𝐵𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡, 𝑅𝑒̀𝑚 𝐻𝑎̀ 𝑀𝑦, 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑇ℎ𝑎̂́𝑡 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑋𝑖𝑛ℎ
𝑉𝑎̣̂𝑡 𝐿𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑉𝑖𝑒𝑡 𝐶𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐, Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑜𝑜𝑟, 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑇ℎ𝑎̂́𝑡 𝐻𝑎̀ 𝑉𝑎̂𝑛
Đ𝑖̣𝑎 Đ𝑖𝑒̂̉𝑚: 𝐾ℎ𝑢 𝑇8- 𝐶𝑖𝑝𝑢𝑡𝑟𝑎- 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖- 𝑉𝑖𝑒𝑡 𝑁𝑎𝑚
𝑁ℎ𝑖𝑒̂́𝑝 𝑎̉𝑛ℎ: 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 查看更多
NHÀ ĐẸP 365
𝐓 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 – 𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐮̉𝐚 “𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂́𝐧𝐠” 𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 | 𝐃𝐨𝐦 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐬 𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝑅𝐼̀𝑁𝐻
𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 𝑇 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒
Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚: 𝐻𝑎̀ 𝑇𝑖̃𝑛ℎ, 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚⋯⋯
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 150𝑚2
Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝐷𝑜𝑚 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑠
𝑁𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ: 2019
𝐴̉𝑛ℎ: 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐿𝑒̂ 𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛: 𝑁𝑖𝑐𝑒ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 查看更多
NHÀ ĐẸP 365
𝐍𝐡𝐚̀ 𝐌𝐨𝐜𝐡𝐢 | 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚𝐤 𝐀𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑠𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀ : 𝑇𝑎̣ 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 𝑉𝑖̃𝑛ℎ, 𝑃ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑎̀𝑛
𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ : 𝐿𝑎̣𝑖 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦𝑒̂́𝑡, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐾ℎ𝑎̆́𝑐 𝑇𝑢𝑒̣̂, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑎̀ 𝐻𝑜𝑎̀𝑖 𝐿𝑦, 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 Đ𝑎̣𝑜, 𝑁𝑔𝑜̂ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑁𝑔𝑎̂𝑛 𝐻𝑎̀, Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, Đ𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦̀𝑛ℎ 𝐴𝑛, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝐻𝑢̀𝑛𝑔, 𝑇𝑟𝑖̣𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛.
𝐺𝑖𝑎́𝑚 𝑠𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔: 𝐶𝑎𝑜 𝑇𝑢𝑎̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ⋯⋯
𝑁𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 : 2020
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 76 𝑚2
𝐻𝑜𝑚𝑒 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑟: 𝐿𝑎𝑣𝑎 𝐹𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒
𝑉𝑎̣̂𝑡 𝐿𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑇𝑎̂𝑛 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ Đ𝑎̣𝑡, 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝐶𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐, 𝑋𝑖𝑛𝑔𝑓𝑎 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤
Đ𝑖̣𝑎 Đ𝑖𝑒̂̉𝑚: 𝑉𝐸𝑁 22- 12𝐵 𝑘ℎ𝑢 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑎 𝐻𝑎̉𝑖 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔- 𝑉𝑖𝑒𝑡 𝑁𝑎𝑚
𝑁ℎ𝑖𝑒̂́𝑝 𝑎̉𝑛ℎ: 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛: 𝑁𝑖𝑐𝑒ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 查看更多

Bạn cần thay đổi thông tin NHÀ ĐẸP 365?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc