❖ Lĩnh vực hoạt động

K7+ Studio hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: 26/249 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội 越南河內市

❖ Website

❖ Email

Liên hệ qua k7plusstudio@gmail.com. K7+ Studio sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
- Tư vấn & Thiết kế Kiến trúc - Nội thất: Nhà ở, nhà hàng, khách sạn, văn phòng, studio ... - Thi công hoàn thiện.⋯⋯ - Cung cấp đồ nội thất. - Liên Hệ: 0888168686 - 0988003699 - Email: k7plusstudio@gmail.com 查看更多
Đây là trang Facebook chính thức của K7+ Studio. Thuộc quyền sở hữu của K7+ Stu
11/02/2019
Kiến trúc - Nội thất - Thi công

Bài viết về K7+ Studio

K7+ Studio
_𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑏𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑓𝑒, 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 𝑜𝑓 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠_☘️
_𝒕𝒉𝒆 𝒉𝒐𝒖𝒔𝒆 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒃𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒆 𝒐𝒇 𝒍𝒊𝒇𝒆, 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝒐𝒇 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔_
Vào những ngày đầu năm mới, thật hạnh phúc và ấm áp khi K7+ Studio & Lu Boutique rất tự hào mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Với sự kết hợp của K7+StudiO & Lu Concept design & building hoàn thiện dự án Penthouse PH06 Hanoi Aqua Central với sự sang trọng, hiện đại và đẳng cấp, đem lại một không gian sống tuyệt vời cho quý khách hàng.
Đến năm 2 0 2⋯⋯ 0, chúc chúng ta ngày càng phát triển! 𝐼𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑎𝑟𝑙𝑦 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑤 𝑦𝑒𝑎𝑟, 𝑖𝑡 𝑤𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑤𝑎𝑟𝑚 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐾7+ 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 & 𝐿𝑢 𝐵𝑜𝑢𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝑇𝑜 2 0 2 0, 𝑤𝑖𝑠ℎ 𝑢𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑓𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡!
𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑢𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑒𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑜𝑛
𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 𝑏𝑦 𝐾7+ 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 & 𝐿𝑢 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡
_𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 & 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟_
______________________
#newproject
#penthouse
#K7plusStudio
#LuConcept
#LuBoutique
#architecture
#interior
#design
#building
𝘈𝘥𝘥: 26/249 𝘊𝘩𝘪𝘦𝘯 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘨 - 𝘏𝘢 𝘋𝘰𝘯𝘨 - 𝘏𝘢 𝘕𝘰𝘪
𝘌𝘮𝘢𝘪𝘭: 𝘬7𝘱𝘭𝘶𝘴𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮
𝘛𝘦𝘭: 0888 16 86 86 查看更多
K7+ Studio
Các bản vẽ của các Kiến Trúc Sư nổi tiếng 🤦🏻
K7+ Studio
Cập nhật tình hình công việc Cov của các anh em Kts Hà Nội ngay lúc này. 🤨
K7+ Studio
Có bao giờ bạn tự hỏi, những bản vẽ của các KTS nổi tiếng trông như thế nào ?
https://kienviet.net/…/ban-ve-cua-cac-kien-truc-su-noi-tie…/
K7+ Studio
_𝑀𝑎𝑛𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑘 𝑀𝑟. 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑓𝑜𝑟 𝑐ℎ𝑜𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑠 𝑎𝑠 𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 & 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑁ℎ𝑎 𝐶𝑢𝑎 𝐺𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡._
_𝑴𝒂𝒏𝒚 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒌 𝑴𝒓. 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒇𝒐𝒓 𝒄𝒉𝒐𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝒖𝒔 𝒂𝒔 𝒂𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏 & 𝒃𝒖𝒊𝒍𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒊𝒏 𝑵𝒉𝒂 𝑪𝒖𝒂 𝑮𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒄𝒕_
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟: 𝑀𝑟. 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ
𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡: 𝐾7+ 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
𝐿𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛: 𝑈𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎 - 𝐻𝑎 𝑛𝑜𝑖⋯⋯
𝐴𝑟𝑒𝑎: 150𝑚²
𝑌𝑒𝑎𝑟: 2019
...
𝐹𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑢𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑒𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑜𝑛
𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑 𝑏𝑦 𝐾7+ 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
------------------------------------------------------------------
#newproject
#k7plusstudio
#design
#building
𝘈𝘥𝘥: 26/249 𝘊𝘩𝘪𝘦𝘯 𝘛𝘩𝘢𝘯𝘨 - 𝘏𝘢 𝘋𝘰𝘯𝘨 - 𝘏𝘢 𝘕𝘰𝘪
𝘌𝘮𝘢𝘪𝘭: 𝘬7𝘱𝘭𝘶𝘴𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮
𝘛𝘦𝘭: 0888 16 86 86 查看更多
K7+ Studio
Nếu cảm hứng là thời điểm trước khi tạo ra một điều tuyệt vời, thì chi tiết mang tính xây dựng là thứ tạo nên điều đó.
🛑 𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 𝑖𝑠 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑖𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.
#K7+StudiO

Bạn cần thay đổi thông tin K7+ Studio?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc