❖ Lĩnh vực hoạt động

BAZZO Studio hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Website

Website chính thức: http://Bazzovietnam.com
Nhà thiết kế nội thất

Bài viết về BAZZO Studio

BAZZO Studio
PINE FLOOR - BEDROOM
Designed by 𝑩𝑨𝒁𝒁𝑶 𝑺𝑻𝑼𝑫𝑰𝑶
Duplex Roman Plaza Tower • Ha Noi • Viet Nam
____________________________________
Email: Bazzostudio.vn@gmail.com⋯⋯
Contact for work 083 841 0000
083 620 8666 查看更多
BAZZO Studio
𝗠.𝗥.𝗛.𝗜.𝗘.𝗨.𝗛.𝗢.𝗨.𝗦.𝗘 - Demo
______________________ #BAZZOStudio 2020
BAZZO Studio
PINE FLOOR
Designed by 𝑩𝑨𝒁𝒁𝑶 𝑺𝑻𝑼𝑫𝑰𝑶
Duplex Roman Plaza Tower • Ha Noi • Viet Nam
____________________________________
Email: Bazzostudio.vn@gmail.com⋯⋯
Contact for work 083 841 0000
083 620 8666 查看更多
BAZZO Studio
BAZZO Studio
LEO DARK
Designed by 𝑩𝑨𝒁𝒁𝑶 𝑺𝑻𝑼𝑫𝑰𝑶
Apartment of Roman Plaza Tower • Ha Noi • Viet Nam
____________________________________
Email: Bazzostudio.vn@gmail.com⋯⋯
Contact for work 083 841 0000
083 620 8666 查看更多
BAZZO Studio
Vén áo xem lưng Khu căn hộ D' Capitale
Tran Duy Hung • Ha Noi • Viet Nam
_____________⋯⋯
#BAZZOStudio 查看更多

Bạn cần thay đổi thông tin BAZZO Studio?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc