❖ Lĩnh vực hoạt động

ArchiHue hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: 10/27 Đặng Trần Côn, p.Thuận Hòa 越南承天順化省順化市

❖ Email

Liên hệ qua achihue.co.ltd@gmail.com. ArchiHue sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Tư vấn, Thiết kế Kiến Trúc, Nội - Ngoại thất.

Bài viết về ArchiHue

ArchiHue
H K - H O U S E
Add: T H U Y B I E U - H U E
Design: A R C H I H U E
KTS. P H A M V A N T A
KTS. H O A N G N G U Y E N⋯⋯
KTS. N G O C T H I N H 查看更多
ArchiHue
T H - H O U S E
Add: THUY XUAN - TP.HUE
Thiet ke: A R C H I H U E
- KTS. PHAM VAN TA
- KTS.TRAN QUAN⋯⋯
- KTS.NGOC THINH 查看更多
ArchiHue
ArchiHue
Đà Nẵng cố lên 🦸🦸‍♂️🦹🦹‍♂️
Công trình: Gardenia Đà Nẵng
Thiết Kế: ARCHIHUE, team kts. Trần Quân, Thiện Lê, Dương Huỳnh, Ngọc Thịnh
Nhà Thầu Thi công Builder LLC
Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng: 10/09/2020⋯⋯
#archihue
#builderLLC
#caphedanang 查看更多
ArchiHue
Chào mừng một dự án phục vụ cộng đồng mà archihue tham gia triển khai đã đi vào hoạt động.
ArchiHue

Bạn cần thay đổi thông tin ArchiHue?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc