❖ Lĩnh vực hoạt động

92 Design hoạt động ở lĩnh vực Nhà thiết kế kiến trúc

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: phan châu trinh Vietnam 廣南省奠磐市社

❖ Email

Liên hệ qua ngotan29@gmail.com. 92 Design sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
92 Design - Kiến trúc bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất

Bài viết về 92 Design

92 Design
CÁCH TÍNH CHI PHÍ XÂY NHÀ TRÊN M2 XÂY DỰNG 🏡🏡🏡
Cách 1:
Móng băng tính 30-50% diện tích trệt x đơn giá xây thô.
Diện tích xây dựng các tầng kể cả cầu thang, chuồng cu tính 100% diện tích x đơn giá trọn gói.
Sân thượng tính 30-50% diện tích x đơn giá trọn gói.⋯⋯
Ví dụ: Công trình có kích thước rộng 4m x dài 20m = 80 m2 xây 3 tầng + 1 chuồng cu 40 m2 (1 trệt +2 lầu nghĩa là có 3 sàn bê tông chiều cao tầng từ 13.m-13.5m),
đơn giá xây trọn gói 4.400.000 đ/m2 đơn giá xây thô là 2.800.000 đ/m2.
Cách tính là:
Móng băng: 50% x 80m2 x 2.800.000 = 112.000.000 đ
Thân nhà: 100% x 3 tầng x 80m2 x 4.400.000 = 1.056.000.000 đ
Chuồng cu: 100% x 40m2 x 4.400.000 = 176.000.000 đ
Sân thượng: 50% x 40m2 x 4.400.000 = 88.000.000 đ
Tổng chi phí phải chuẩn bị xây nhà : 112.000.000 + 1.056.000.000 + 176.000.000+ 88.000.000 = 1.432.000.000 đ (Một tỷ bốn trăm ba mươi hai triệu đồng)
Cách 2:
Móng băng tính 10-25% diện tích trệt x đơn giá xây thô.
Diện tích xây dựng các tầng kể cả cầu thang, chuồng cu tính 100% diện tích x đơn giá trọn gói.
Sân thượng tính 30-50% diện tích x đơn giá trọn gói.
Mái BTCT tính 30-50% diện tích x đơn giá trọn gói.
Ví dụ: Công trình có kích thước rộng 4m x dài 20m = 80 m2 xây 3 tầng (1 trệt +2 lầu nghĩa là có 3 sàn bê tông chiều cao tầng từ 13.m-11.5m), đơn giá xây trọn gói 4.400.000 đ/m2 đơn giá xây thô là 2.800.000 đ/m2.
Cách tính là:
Móng băng: 15% x 80m2 x 2.800.000 = 33.600.000 đ
Thân nhà: 100% x 3 tầng x 80m2 x 4.400.000 = 1.056.000.000 đ
Chuồng cu: 100% x 40m2 x 4.400.000 = 176.000.000 đ
Sân thượng: 50% x 40m2 x 4.400.000 = 88.000.000 đ
Mái: 50% x 40m2 x 4.400.000 = 88.000.000 đ
Tổng chi phí phải chuẩn bị xây nhà : 33.600.000 + 1.056.000.000 + 176.000.000+ 88.000.000+ 88.000.000 = 1.441.000.000 đ (Một tỷ bốn trăm bốn mươi mốt triệu đồng)
So sánh 2 cách tính trên khác nhau ở chỗ:
Cách 1: tính diện tích móng 50% diện tích sàn trệt, nhưng không tính diện tích mái bê tông cốt thép
Cách 2: tính diện tích móng 15% diện tích sàn trệt, nhưng tính diện tích mái 50%.
Như vậy tùy theo cách tính của mỗi nhà thầu mà sẽ có đơn giá khác nhau nhưng nhìn chung lại thì sự chênh lệch về chi phí của các nhà thầu là không nhiều vì vậy bạn hãy chọn cho mình một nhà thầu xây nhà uy tín để xây nhà là được.
Nguồn: Internet.
-----------
Liên hệ tư vấn thiết kế: 0️⃣8️⃣6️⃣7️⃣6️⃣6️⃣7️⃣9️⃣9️⃣4️⃣ 查看更多
92 Design
92 Design
Courtyard House / FIGR Architecture & Design 🏡🏡🏡
-----------
Liên hệ tư vấn thiết kế: 0️⃣8️⃣6️⃣7️⃣6️⃣6️⃣7️⃣9️⃣9️⃣4️⃣
92 Design
MINIMALISM
-----------
Liên hệ tư vấn thiết kế: 0️⃣8️⃣6️⃣7️⃣6️⃣6️⃣7️⃣9️⃣9️⃣4️⃣
92 Design
Claremont Residence / Keen Architecture 🏡🏡🏡
-----------
Liên hệ tư vấn thiết kế: 0️⃣8️⃣6️⃣7️⃣6️⃣6️⃣7️⃣9️⃣9️⃣4️⃣
92 Design
The Surfrider Hotel - Matthew Goodwin 🏡🏡🏡
-----------
Liên hệ tư vấn thiết kế: 0️⃣8️⃣6️⃣7️⃣6️⃣6️⃣7️⃣9️⃣9️⃣4️⃣

Bạn cần thay đổi thông tin 92 Design?

Xem thêm Nhà thiết kế kiến trúc