❖ Lĩnh vực hoạt động

Mộng Tài Apple Store hoạt động ở lĩnh vực

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: 32 đường 627, Phước Hiệp, Củ Chi 越南胡志明市

❖ Website

❖ Email

Liên hệ qua maboro79@yahoo.com. Mộng Tài Apple Store sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Mộng Tài Apple Store Chuyên mua bán trao đổi sửa chữa Apple

Bài viết về Mộng Tài Apple Store

Mộng Tài Apple Store
🍂 IPHONE 11 ( new nguyên seal )
----- 64gb: 17.xxx vàng và xanh cao hơn vài chăm ----- 128gb : 18.xxx vàng và xanh cao hơn vài chăm ⋯⋯ ✔️ Bảo Hành Máy 6 Tháng phần cứng và 1 năm phần mềm ✔️ Lỗi đổi mới trong 1 tuần đầu tiên ✔️ Tặng Sạc- Cáp- ốp lưng. cường lực ✔️ Không bảo hành máy rơi rớt. vô nước. face id. màn hình #HỖ_TRỢ_TRẢ_GÓP #LÃI_SUẤT_THẤP VỚI #HDSAISON #HỖ_TRỢ_TRẢ_GÓP_KHÔNG_LÃI_SUẤT VỚI #THẺ_TÍN_DỤNG 查看更多
Mộng Tài Apple Store
IPhone 7 Plus 32Gb LL/A 99%
Call: 039.3738.339
Mộng Tài Apple Store
𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝗫𝗦 𝗠𝗮𝘅 𝟲𝟰𝗚𝗯 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲
* 🌏 𝗣𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗯𝗮̉𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ 𝗟𝗟/𝗔
* 𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝗠𝗮́𝘆 𝗭𝗶𝗻 𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̆𝗻𝗴
* 𝗡𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 đ𝗲̣𝗽 𝟵𝟵%
* 𝗣𝗵𝘂̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 : 𝗕𝗼𝘅- 𝗦𝗮̣𝗰- 𝗖𝗮́𝗽- 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗟𝘂̛̣𝗰- 𝗢̂́𝗽 𝗟𝘂̛𝗻𝗴 ⋯⋯
* 𝗚𝗶𝗮́ : 🍍🍍🥑🥑
* 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝘀𝗮̆̃𝗻, 🆓 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗮̣̂𝗻 𝗻𝗼̛𝗶 : 𝗛𝗖𝗠 - 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 - 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗔𝗻 - 𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗶𝗻𝗵 - 𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 - 𝗖𝗮𝗺 𝗥𝗮𝗻𝗵
✨💫 𝗠𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗧𝗮̀𝗶 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗲 ✨💫
🏡 Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉ : 𝟯𝟮 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝟲𝟮𝟳, 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗛𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝗖𝘂̉ 𝗖𝗵𝗶, 𝗧𝗣 𝗛𝗢̂̀ 𝗖𝗵𝗶́ 𝗠𝗶𝗻𝗵
☎️𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 : 𝟬𝟵𝟬𝟳𝟭𝟳𝟴𝟭𝟮𝟯 - 𝟬𝟯𝟵𝟯𝟳𝟯𝟴𝟯𝟯𝟵 查看更多
Mộng Tài Apple Store
iPhone 6s-64Gb LL/A đẹp 99% 🔋 100%
Giá: 🍍🍍🥑
☎️: 0907178123
Mộng Tài Apple Store
𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝟳𝗣𝗹𝘂𝘀 𝟯𝟮/𝟭𝟮𝟴𝗚𝗯
* 🌏 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐋𝐋/𝐀
* 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐌𝐚́𝐲 𝐙𝐢𝐧 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠
* 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝟗𝟗%
* 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 : 𝐒𝐚̣𝐜- 𝐂𝐚́𝐩- 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐮̛̣𝐜- 𝐎̂́𝐩 𝐋𝐮̛𝐧𝐠 ⋯⋯
* 𝐆𝐢𝐚́ : 🍍🍍🥑🥑🥑
* 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐬𝐚̆̃𝐧, 🆓 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 : 𝐇𝐂𝐌 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 - 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧 - 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐢𝐧𝐡 - 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 - 𝐂𝐚𝐦 𝐑𝐚𝐧𝐡
✨💫 𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐓𝐚̀𝐢 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 ✨💫
🏡 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝟑𝟐 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔𝟐𝟕, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐂𝐮̉ 𝐂𝐡𝐢, 𝐓𝐏 𝐇𝐎̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟎𝟕𝟏𝟕𝟖𝟏𝟐𝟑 - 𝟎𝟑𝟗𝟑𝟕𝟑𝟖𝟑𝟑𝟗 查看更多
Mộng Tài Apple Store
𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝟭𝟭 𝗣𝗿𝗼 𝗠𝗮𝘅 𝟲𝟰𝗚𝗯 𝗳𝘂𝗹𝗹𝗯𝗼𝘅
* 🌏 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐋𝐋/𝐀
* 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐌𝐚́𝐲 𝐙𝐢𝐧 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠
* 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̣𝐩 𝟗𝟗%
* 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 : 𝐁𝐨𝐱- 𝐒𝐚̣𝐜- 𝐂𝐚́𝐩- 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐮̛̣𝐜- 𝐎̂́𝐩 𝐋𝐮̛𝐧𝐠 ⋯⋯
* 𝐆𝐢𝐚́ : 22trxxx
* 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐬𝐚̆̃𝐧, 🆓 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 : 𝐇𝐂𝐌 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 - 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧 - 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐢𝐧𝐡 - 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 - 𝐂𝐚𝐦 𝐑𝐚𝐧𝐡
✨💫 𝐌𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐓𝐚̀𝐢 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 ✨💫
🏡 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝟑𝟐 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟔𝟐𝟕, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐩, 𝐂𝐮̉ 𝐂𝐡𝐢, 𝐓𝐏 𝐇𝐎̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
☎️𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟎𝟕𝟏𝟕𝟖𝟏𝟐𝟑 - 𝟎𝟑𝟗𝟑𝟕𝟑𝟖𝟑𝟑𝟗 查看更多