❖ Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn đầu tư - Kiểm toán - Thẩm định giá hoạt động ở lĩnh vực Công ty xây dựng

❖ Số điện thoại

Số hotline 84988060818

❖ Website

Website chính thức: http://tuvanxaydungsp.com

❖ Email

Liên hệ qua tuvansp.ltd@gmail.com. Tư vấn đầu tư - Kiểm toán - Thẩm định giá sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Standards Quality - Perfect Services Chất lượng tiêu chuẩn - Dịch vụ hoàn hảo

Bài viết về Tư vấn đầu tư – Kiểm toán – Thẩm định giá

00. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/679510/37) 01. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/835499/37)... 02. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856737/37) 03. Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856765/37) 04. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/857284/37) 05. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856757/37) 06. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/857338/37) 07. Thông tư số 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856803/37) 08. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/857354/37) 09. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/857346/37) 10. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
(http://xaydung.gov.vn/…/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/857362/37)
------------------------------------------
Liên hệ để được tư vấn thêm
Hotline: 0988. 060. 818
Email: tuvansp.ltd@gmail.com
Wed: http://tuvanxaydungsp.com/ See More
Tư vấn đầu tư - Kiểm toán - Thẩm định giá
Tư vấn đầu tư - Kiểm toán - Thẩm định giá

Bạn cần thay đổi thông tin Tư vấn đầu tư – Kiểm toán – Thẩm định giá?

Xem thêm Công ty xây dựng