❖ Lĩnh vực hoạt động

Tin Tức Phật Giáo - Viet Rigpa Gesar Project hoạt động ở lĩnh vực

❖ Website

Website chính thức: http://www.kimcuongthua.org
Nơi chia sẻ Giáo Pháp để mọi người được sống hạnh phúc hơn.

Bài viết về Tin Tức Phật Giáo – Viet Rigpa Gesar Project

Tin Tức Phật Giáo - Viet Rigpa Gesar Project
NGÀY MAI [02/9/2020] LÀ NGÀY ĐẠI CÁT TƯỜNG - NGÀY VÍA CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ Chúng con xin thành kính Đảnh Lễ suối nguồn của Lòng bi mẫn của ba đời Chư Phật, Đức Phật A Di Đà. Do dòng nghiệp lực mạnh mẽ chi phối, những chúng sinh trong thời đại này bị sai sử bởi vô minh không biết điều gì phải điều gì trái, tâm thức tràn đầy thống khổ, như những người mù giữa cánh đồng hoang. Xin hãy nhớ tới chúng con và dẫn dắt chúng con trong đời này và những đời sau, khi cái chết đến xin hãy... đến tiếp dẫn chúng con và tất cả HỮU TÌNH CHÚNG SINH không may mắn qua đời trong Đại dịch Covid-19 và an lập trong CÕI GIỚI CỰC LẠC vĩnh hằng của Ngài. Thần chú Đức Phật A Di Đà: OM AMI DEWA HRIH Ngày mai 02/9/2020 tức ngày 15 Tạng lịch - Ngày vía của Đức Phật A Di Đà, mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán ... Mong mọi sự tốt lành đến với tất thảy hữu tình chúng sinh ! ~ Viet Rigpa Foundation
Tôn ảnh: Đức Phật A Di Đà
www.vietrigpa.org See More
Tin Tức Phật Giáo - Viet Rigpa Gesar Project
NGÀY MAI [19/08/2020] NGÀY ĐẠI CÁT TƯỜNG - NGÀY VÍA CỦA ĐỨC PHẬT SAKYAMUNI Chúng con xin thành kính đảnh lễ suối nguồn của lòng bi mẫn của Đức Phật Sakyamuni. Cầu mong những ĐẠI NGUYỆN và GIÁO PHÁP của Đức Phật Sakyamuni sẽ NHANH CHÓNG được lan xa và làm an dịu mọi nổi thống khổ, hóa giải mọi chướng ngại và tăng trưởng lòng TÍN TÂM với GIÁO PHÁP nơi tất cả hữu tình chúng sinh trong đại dịch Covid-19.
Thần chú Đức Phật Sakyamuni:... TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA Ngày mai 19/08/2020 tức ngày 30 Tạng Lịch - Ngày Đại Cát Tường của Đức Phật Sakyamuni, mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán ... Mong mọi sự tốt lành đến với tất thảy hữu tình chúng sinh ! ~ Viet Rigpa Gesar Project
Tôn ảnh: Đức Phật Sakyamuni
www.vietrigpabuddhism.com See More
Tin Tức Phật Giáo - Viet Rigpa Gesar Project
HÔM NAY [24/07/2020] NGÀY ĐẠI CÁT TƯỜNG CHOEKHOR DUCHEN - SỰ KIỆN ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN Chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Sakyamuni! TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNAYE SOHA... Hôm nay 24/07/2020 (ngày 04/6 theo Tạng lịch) là ngày Đại Cát Tường Choekhor Duchen, một trong bốn ngày lễ trọng đại của Phật giáo kỷ niệm ngày Đức Phật Chuyển Pháp Luân, sau 7 tuần sau khi đạt giác ngộ Đức Phật không thuyết giảng. Sau đó theo lời thỉnh cầu của Vua trời Đế Thích và Phạm Thiên, Ngài chuyển Pháp luân lần đầu tiên tại Sarnath, bằng cách giảng dạy bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đề cho năm anh em nhà Kiều Trần Như. Chúng con đang rơi vào thời đại của nguy cơ của chiến tranh, khủng bố và những cảm xúc tiêu cực bùng cháy như lửa, những nỗi khống khổ của những chúng sinh thì không thể chịu đựng. Vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh, xin Ngài hãy thỉnh chuyển Pháp Luân Tam Thừa Phật giáo để tất cả chúng sinh thuộc loài người và những loài phi nhân sẽ được dẫn dắt bởi giáo lý thâm diệu của Ngài cho đến khi ngày đạt Phật Quả Viên Mãn. Nhân ngày lễ đại cát tường Choekhor Duchen mọi thiện hạnh sẽ tăng trưởng lên nhiều lần và cũng vậy, ác nghiệp trong ngày này cũng tự tăng trưởng lên nhiều lần. Xin hãy cùng nhau thực hành những thiện hạnh như tụng kinh tán thán Đức Phật, trì chú, thiền định, cúng dường, ăn chay, phóng sinh ... Mong mọi sự tốt lành ! ~ Viet Rigpa Foundation
Tôn ảnh: Đức Phật Sakyamuni đang bắt ấn chuyển Pháp luân
www.vietrigpa.org See More
Tin Tức Phật Giáo - Viet Rigpa Gesar Project
HÔM NAY [12/08/2020] THÁNH ĐỨC DALAI LAMA XIV SẼ TỪ BI BAN BUỔI THOẠI VỀ XUNG ĐỘT, COVID VÀ TỪ BI Vì lợi lạc của chúng hữu tình, Thánh Đức Dalai Lama sẽ từ bi đối thoại về chủ đề "Xung đột, Covid và Từ Bi" với Nancy Lindborg - Giám đốc điều hành của Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP), và các Hội viên Thay đổi Thế hệ của họ qua liên kết truyền hình từ Dinh thự của Ngài ở Dharamsala được bắt đầu 10h30 đến 11h30 hôm nay, giờ Việt nam. Link truyền trực tiếp tiếng việt: https://vn.dalail...ama.com/live Nơi miền núi tuyết vây quanh,
Có suối nguồn an lạc của mọi sự tốt lành,
Là bậc tối thắng Quán Thế Âm Tenzin Gyatso,
Xin Thầy ở lại cõi thế, cho đến tận diệt luân hồi. ~ Viet Rigpa Foundation
Tôn ảnh: Thánh Đức Dalai Lama XIV
www.vietrigpabardo.org See More
Tin Tức Phật Giáo - Viet Rigpa Gesar Project
LỊCH TRỰC TIẾP BUỔI THUYẾT GIẢNG CỦA THÁNH ĐỨC DALAI LAMA XIV VỀ XƯNG TÁN DUYÊN KHỞI TỪ NGÀY 04 – 06/08/2020 TẠI ẤN ĐỘ Vì lợi lạc của chúng hữu tình, Thánh Đức Dalai Lama sẽ từ bi thuyết giảng "Xưng Tán Duyên Khởi” của Ngài Tsongkapa. Sẽ được bắt đầu 10h30 đến 12h Việt nam từ ngày mùng 04 đến mùng 06/08/2020. Đây là cơ hội hiếm có đối với hàng Phật tử, mong quý Phật tử sắp xếp thời gian đón nhận những lời Pháp nhũ từ Ngài. Link truyền trực tiếp tiếng việt: https://vn.dalailam...a.com/live Link tải “Xưng Tán Duyên Khởi”
http://media.dalailama.com/…/in-praise-of-dependent-origina… Nơi miền núi tuyết vây quanh,
Có suối nguồn an lạc của mọi sự tốt lành,
Là bậc tối thắng Quán Thế Âm Tenzin Gyatso,
Xin Thầy ở lại cõi thế, cho đến tận diệt luân hồi. ~ Viet Rigpa Foundation
Tôn ảnh: Thánh Đức Dalai Lama XIV
www.vietrigpabuddhism.com See More
Tin Tức Phật Giáo - Viet Rigpa Gesar Project
HÔM NAY [14/07/2020] TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP BUỔI PHÁP THOẠI CỦA THÁNH ĐỨC DALAI LAMA VỚI GAUR GOPAL DAS Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ TỪ BI ban buổi pháp thoại với Gaur Gopal Das - một thành viên của Hiệp hội Quốc tế về Ý Thức Krishna (ISKCON) qua hội nghị truyền hình từ Dinh thự của Ngài tại Dharamsala Ấn Độ. Chương trình trực tuyến cũng được phát trực tiếp trên các kênh Quốc tế và kênh Việt ngữ lúc 09h30 đến 11h ngày 14/07/2020 tại: https://vn.dalailama.com/live... GANG RI RA WÄ KOR WÄI ZHING KHAM DIR
Nơi miền núi tuyết vây quanh PHÄN DANG DE WA MA LÜ JUNG WÄI NÄ
Có suối nguồn an lạc, của mọi sự tốt lành CHÄN RÄ ZIG WANG TÄN DZIN GYA TSHO YI
Là bậc tối thắng Quan Thế Âm Tenzin Gyatso ZHAB PÄ SI THÄI BAR DU TÄN GYUR CHIG
Xin Thầy ở lại cõi thế, cho đến khi tận diệt luân hồi. Cầu mong thế giới luôn sống trong sự bình an và hạnh phúc. ~ Viet Rigpa Foundation
Tôn ảnh: Thánh Đức Dalai Lama
www.vietrigpa.org See More

Bạn cần thay đổi thông tin Tin Tức Phật Giáo – Viet Rigpa Gesar Project?

Xem thêm