❖ Lĩnh vực hoạt động

Phật Pháp Việt Nam hoạt động ở lĩnh vực

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: Viện Chuyên Tu làng Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Vung Tau, Vietnam

❖ Email

Liên hệ qua thaythuanvienchuyentu@gmail.com. Phật Pháp Việt Nam sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Đại Đức Thích Thiện Thuận, trụ trì Viện Chuyên Tu Là người nổi tiếng với pháp âm “Bóng Mây” trong khóa tu mùa hè 2007, tại chùa Hoằng Pháp.
Những thuyết pháp và pháp thoại hay, ý nghĩa

Bài viết về Phật Pháp Việt Nam

Phật Pháp Việt Nam
Hôm nay mùng 3
Quý vị hoan hỷ chia sẻ video để nhận nhiều phước lành và may mắn.
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Phật Pháp Việt Nam
🙏🙏🙏 Mến chúc quý đạo hữu luôn an lành trong Chánh Pháp của Đức Thế Tôn!
💞💞💞 Hoan Hỷ Chia Sẻ Để May Mắn Bình An Đến Muôn Nhà.
🍀🍀🍀 Ai có duyên với Phật Và Nghe Bài Kinh Này Để Tâm An Lạc.
Phật Pháp Việt Nam
🙏🙏🙏 Mến chúc quý đạo hữu luôn an lành trong Chánh Pháp của Đức Thế Tôn!
🍀🍀🍀 Ai có duyên với Phật Và Nghe Bài Kinh Này Để Tâm An Lạc.
👉 👉 Kinh Cầu An: https://youtu.be/1p90sNyepRI
👉 👉 Kinh Sám Hối: https://youtu.be/uEpiKQwbskc
👉 👉 Kinh Dược Sư: https://youtu.be/EW1SH25KcG0...
👉 👉 Chú Đại Bi: https://youtu.be/_B8xkGtOtww
👉 👉 A Di Đà: https://youtu.be/6BZMnWUGBsE
👉 👉 Ngày Rằm: https://youtu.be/0k7Xxwp2XCs
💞💞💞 Hoan Hỷ Chia Sẻ Để May Mắn Bình An Đến Muôn Nhà. See More
Phật Pháp Việt Nam
🙏🙏🙏 Mến chúc quý đạo hữu luôn an lành trong Chánh Pháp của Đức Thế Tôn!
🍀🍀🍀 Ai có duyên với Phật Và Nghe Bài Kinh Này Để Tâm An Lạc.
👉 👉 Kinh Cầu An: https://youtu.be/1p90sNyepRI 👉 👉 Kinh Mùng 1: https://youtu.be/Qq2VJ9jO-ns... 👉 👉 Kinh Sám Hối: https://youtu.be/tCqPVHN5C6c 👉 👉 Kinh Dược Sư: https://youtu.be/EW1SH25KcG0 👉 👉 Chú Đại Bi: https://youtu.be/_B8xkGtOtww 👉 👉 A Di Đà: https://youtu.be/6BZMnWUGBsE 👉 👉 Kinh Địa Tạng: https://youtu.be/5hKVhiy9ldA 💞💞💞 Hoan Hỷ Chia Sẻ Để May Mắn Bình An Đến Muôn Nhà. See More
Phật Pháp Việt Nam
🙏🙏🙏 Mến chúc quý đạo hữu luôn an lành trong Chánh Pháp của Đức Thế Tôn!
🍀🍀🍀 Ai có duyên với Phật Và Nghe Bài Kinh Này Để Tâm An Lạc.
👉 👉 Kinh Cầu An: https://youtu.be/1p90sNyepRI 👉 👉 Kinh Sám Hối: https://youtu.be/uEpiKQwbskc... 👉 👉 Kinh Dược Sư: https://youtu.be/EW1SH25KcG0 👉 👉 Chú Đại Bi: https://youtu.be/_B8xkGtOtww 👉 👉 A Di Đà: https://youtu.be/6BZMnWUGBsE 👉 👉 Ngày Rằm: https://youtu.be/0k7Xxwp2XCs 💞💞💞 Hoan Hỷ Chia Sẻ Để May Mắn Bình An Đến Muôn Nhà. See More
Phật Pháp Việt Nam
🙏🙏🙏 Mến chúc quý đạo hữu luôn an lành trong Chánh Pháp của Đức Thế Tôn!
💞💞💞 Hoan Hỷ Chia Sẻ Để Phât Pháp Lan Tỏa Muôn Noqi May Mắn Bình An Đến Muôn Nhà.
🍀🍀🍀 Ai có duyên với Phật Và Nghe Bài Kinh Này Để Tâm An Lạc.

Bạn cần thay đổi thông tin Phật Pháp Việt Nam?

Xem thêm