❖ Lĩnh vực hoạt động

Xem.TV hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Bạn có thể tâm sự vs tôi để nhẹ lòng và điều đó chỉ có bạn và tôi bk

Bài viết về Xem.TV

Đm đời :)))
Thứ j cũng chỉ được một thời gian thôi :)
Khi họ muốn đi thì có cả ngàn lí do để rời khỏi bạn :)
HaizzHaizzTranslated
Mối quan hệ rạng nứt thật sự rất bế tắc và rất khó có thể quay lại như lúc đầu :)
Mệt mỏi nhưng k buông đc :)