❖ Lĩnh vực hoạt động

Vu vơ hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
buồn vu vơ suy nghĩ vu vơ viết vu vơ đỡ buồn ...TT

Bài viết về Vu vơ

Vu vơ
Vu vơ
Vu vơ
Vu vơ
Với bạn Bình yên là gì ?
Với Tôi Bình Yên đơn giản là bị Mẹ la, Ba mắng, ông Anh càu nhàu và con khóc la đòi ăn .... phải ngoi lên từ địa ngục thì mới biết như vậy là BÌNH YÊN
Đơn giản có vậy thôi 🙂
Vu vơ
"Phản Bội"
Sống tới bây giờ đây là lần thứ 2 tôi học thêm phần 2 của bài học "Phản Bội" nhưng cảm giác lần này ngộ lắm không đau đớn, không thất vọng, chỉ trách mình thôi 🙂
Vu vơ
Mệt mỏi, có những ngày như thế, cảm thấy cả thế giới chống đối mình
Muốn gào thét
Cảm thấy bất lực thật sự Cảm thấy trang cá nhân Fb bây giờ k thể chia sẻ suy nghĩ và tâm trạng thật được rồi...