❖ Lĩnh vực hoạt động

Tuấn Gấu hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
bôn ba bốn phương là nha

Bài viết về Tuấn Gấu

Tuấn Gấu
Muốn ch.ết vì gái mà cũng ch.ết không nổi.
Tuấn Gấu
Cái gì là của mình thì sẽ là của mình thôi
Tuấn Gấu
OkOk okTranslated
Tuấn Gấu
27 tuôi. Lỡ một lần đò. Có một cô con gái. Một tìm một người đàn ông chưa vk. K rượu chè. K gái gú
Tuấn Gấu
Tuấn Gấu
Gọi chị đi chị thương