❖ Lĩnh vực hoạt động

Tôi Thích Học Thuật hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Website

Website chính thức: https://huyendo.com
Đơn giản vì tôi thích nghiên cứu Học Thuật mà thôi.

Bài viết về Tôi Thích Học Thuật

Tôi Thích Học Thuật
Giúp ích cho anh chị nào cần ! rãng mình viết thêm :)
Tôi Thích Học Thuật
Thập Can Tinh Túy - Giáp Mộc Luận - Phần 2: Giáp Mộc 12 tháng
Tôi Thích Học Thuật
Quyết viết:
Tháng giêng Giáp mộc Bính cùng Quý,
Tháng hai Giáp mộc Canh phù hợp,
Tháng 3 trước Canh sau Nhâm Quý,
Quản khởi cuộc đời phú không dời.... Đây là nói khí số Giáp mộc ở 3 tháng mùa xuân. Đối với người ban đầu tiếp xúc khái niệm khí số này, khả năng cần phải giải thích một chút, cái gì là Khí số? Khí số là một khái niệm rất mơ hồ, nội hàm chủ yếu của nó bao gồm hiểu biết hai loại ngũ hành, thứ nhất là ngũ hành bốn mùa, tức là ngũ hành thích nhất từng mùa trong 4 mùa xuân hạ thu đông, ví dụ như mùa đông hàn lạnh, mùa hạ nóng nhiệt, như vậy lúc hàn đông giao với hàn xuân, tốt nhất là dụng Bính Đinh hỏa để khử hàn giải băng, mùa hạ dụng Nhâm Quý thủy mới có thể giải trừ viêm nhiệt, đây là vạn vật thích nhất trong giới tự nhiên. Thứ hai là thiên can ngũ hành, tức là chỉ bản thân mỗi một thiên can có đặc điểm cá tính của nó, ví dụ như, Giáp bất ly Canh, Canh bất ly Đinh, Đinh bất ly Giáp, Canh Đinh Giáp chính là một tổ hợp ưu tú trời sinh. Khí số là bao gồm hai phương diện nhân tố tri thức; đơn giản mà nói, khí số chính là vật hữu dụng duy nhất bảo hộ một cái thiên can nào đó. Xem tiếp Video tại:
https://youtu.be/RKHycqJ48y0 See More
Tôi Thích Học Thuật
“Tà chính khán nhãn tị, chân giả khán chủy thần. Công danh khán khí vũ, sự nghiệp khán tinh thần. Thọ yểu khán chỉ trảo, phong ba khán cước cân. Nhược yếu vấn điều lý, toàn tại ngữ ngôn trung”. (Chính tà xem mắt mũi, thật giả xem môi. Công danh xem khí khái, phú quý xem tinh thần. Chủ kiến xem tay, phong ba xem bàn chân. Muốn xem quy củ, nhìn vào lời ăn tiếng nói).
Tôi Thích Học Thuật
Lâu lâu hứng hứng viết cái về vương tướng hưu tù tử trong ngũ hành : Vượng :
Là lúc đó bạn làm vua . là tổng thống là chủ tịch , nắm quyền all tất cả
Tướng :
Là tên đúng nghĩa luôn đó tể tướng thành đại thần, người mà bạn trọng dụng và chỉ đứng sau bạn về quyền lực ...
Hưư :
Là cái thần bạn tay chân đắt lực nó đang khởi nghiệp chuẩn bị tách bạn , và koh cần bạn lo lắng nữa
Tù :
Là mấy thằng nhóc xưa bạn ăn hiếp nó, nó văn ôn vỗ luyện thành một nhân vật quyền năng hơn bạn .
Tử :
chết mẹ luôn rồi nói chi nữa :) See More
Tôi Thích Học Thuật
Giải trừ mê tín phần 1 Hàng năm, theo truyền thống dân gian, nhiều người dân thường hay đi gặp các thầy để xem vận hạn trong một năm ra sao để biết đường định liệu công việc. Một trong cách phổ biến nhất đó là mang một bảng an sao như dưới đây tra xét rồi đọc các đặc điểm của sao đó ra. Ví dụ, Kế đô không xô cũng ngã, Thái bạch cháy sạch cửa nhà… rồi đưa ra các lời khuyên cho người ta như lập đàn cúng bái, tế lễ bài vị các sao, mua sắm tài sản cho hết tiền (Thái bạch)… Tuy nh...iên, một vấn đề chính ở đây mà nhiều người không hề để ý, suy xét tìm cho rõ nguồn gốc trước khi hành động.
Hãy thử làm một phép tính như sau: Ở Việt Nam có 90 triệu dân, trong đó tạm chia 45 triệu là nữ, 45 triệu là nam rồi đem chia cho 9 thì sẽ thấy bình quân cứ 5 triệu người chung 1 sao cho 1 năm. Dù là tốt hay xấu thì 5 triệu người đó cũng có kết quả như nhau? Tuy nhiên, trong thực tế không phải như vậy. Vì trong 5 triệu người chung một sao trong một năm đó có người rất tốt, tốt, trung bình, xấu, rất xấu với các tỷ lệ khác nhau chứ không phải là cùng tốt hoặc cùng xấu với tỷ lệ trên 50% – tức là số đông chịu ảnh hưởng của sao. Việc xác định sao hạn trong một năm cho một người và nhiều người không sai, nhưng chưa chắc đã đúng nếu chỉ sử dụng dữ liệu năm sinh để mà đưa ra kết luận về diễn biến hay kết quả vận hạn của một người. Nó giống như bác sĩ mới chỉ xem một chỉ số xét nghiệm của bệnh nhân đã kết luận bệnh, thay vì phải xem xét một bộ chỉ số gồm các xét nghiệm có lien quan. Do vậy, dù là xem vận hạn để biết trước tốt xấu, hay dở để phòng tránh, nhưng chúng ta cũng nên phải có tư duy phân tích, phản biện, đánh giá xem độ tin cậy của thông tin chúng ta nhận được có cao hay không? Có giải pháp hóa giải mang tính thực tiễn hay không? Vì nếu không suy xét cẩn thận, chúng ta sẽ trở thành các con mồi béo bở cho “các thầy” làm thịt. ( Còn tiếp ) See More