❖ Lĩnh vực hoạt động

Toán Lý Hoá : Chú Giáo Lùn hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Số điện thoại

Số hotline 84962653242

❖ Email

Liên hệ qua vuduytb88@gmail.com. Toán Lý Hoá : Chú Giáo Lùn sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Bổ sung kiến thức các môn Toán Lý Hoá cho phụ huynh lớp nhỏ và các bạn học sinh lớp lớn ôn thi vượt cấp và THPT Quốc Gia

Bài viết về Toán Lý Hoá : Chú Giáo Lùn

Toán Lý Hoá : Chú Giáo Lùn
Full Trắc Nghiệm Hóa 9 kì 1
https://drive.google.com/…/1vujZYYhh7_hokyORM394lKZR0…/view…
Toán Lý Hoá : Chú Giáo Lùn
Bài Tập Lý 9 kì 1
https://drive.google.com/…/1FPTxf-wJMZg5ZSOA-KczNmlPT…/view…
Toán Lý Hoá : Chú Giáo Lùn
các dạng cực trị hàm ẩn
https://drive.google.com/…/1PLHp59Rim3JQ-0_0M3Zkoqfr8…/view…
Toán Lý Hoá : Chú Giáo Lùn
Hoá Chuyên Vinh lần 2
https://drive.google.com/…/1rJkrdyiaCTAPGEgDit4xp6SiU…/view…
Toán Lý Hoá : Chú Giáo Lùn
4 mã đề Toán 2019
https://drive.google.com/…/1KtlC1lQNEelVKyxy7qxiCVD_C…/view…
Toán Lý Hoá : Chú Giáo Lùn
chia sẻ kĩ thuật chonj hàm khá hay
https://drive.google.com/…/16Il7bYSNUc45H3JUB4agjz6wA…/view…