❖ Lĩnh vực hoạt động

Tớ Thích Cậu hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Tớ Thích Cậu Nhiều

Bài viết về Tớ Thích Cậu

Alo alo
Tớ mún có ny
đứa nào có ny là 2k3 thì lo chúc nó thi tốt đi
k kẽo để đứa khác chúc mất đấy
lúc đó rồi đừng cái bảo ai k quan tâm ai
#ori
hãy yên tâm yêu em..........
cả thế giới này cứ để em lo
EM xấu xí chứ k xấu xa
anh muốn chia tay em chứ j
anh muốn thế thì hãy nói rõ đi đừng có ở đó mà đừng cố tỏ ra từ bi mà bảo rằng anh ban học
ta KHINH
chỉ cần nắm được tay ny thì chắc hẳn k rưa tay lun cả ngày