❖ Lĩnh vực hoạt động

Thương cậu hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Mong mọi người ủng hộ

Bài viết về Thương cậu

Thương cậu
Hạnh phúc đến từ đâu?
Từ điều bình dị nhất
Từ cảm xúc chân thật
Mà ta dành cho nhau.
---
Thương cậu
Bởi vì bận tâm nên mới đau lòng...
---
Thương cậu
Thương cậu
Thương cậu
Thương cậu
Cứ thuận theo tự nhiên thôi.Just follow the nature.Translated