❖ Lĩnh vực hoạt động

Thư Viện Quotes hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Nơi chia sẻ cảm xúc.

Bài viết về Thư Viện Quotes

Thư Viện Quotes
*Cảnh báo*
Đây là nơi tự thẩm của ba con phăng gơ kiêm hủ nữ, đừng bị cái tên đánh lừa. Nơi đây sẽ post những thứ mà ngộ thích nên có thể click back khi thấy không hợp.
Là nơi tập hợp những câu quotes của riêng ngộ, là tình cảm của ngộ. Nếu có lấy thì hãy cmt xin nhé.
Khi vào đây, nếu có yêu cầu làm quotes, ngộ sẵn lòng, chỉ có điều không dùng teencode vì đa số ad đều là 9x, ghét teencode.
=DH=
Thư Viện Quotes
#HAPPYLEODAY
Thư Viện Quotes
Cô gái ấy, không nhận được sự bảo vệ từ người mình yêu.
Link HQ: http://i.imgur.com/J0Dozf9.jpg
=Q=
Thư Viện Quotes
Thư Viện Quotes
Lần solo này của Tae thật sự rất thành công T^T Tae 5ting T^T
=NV=
Thư Viện Quotes