❖ Lĩnh vực hoạt động

Thơ và Biển hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Số điện thoại

Số hotline 0373824812
Biển và Thơ về Biển

Bài viết về Thơ và Biển

CẢNH QUAN
(Đăng bài này mà nhiều khi ngại, Có người Chạnh lòng, Trù mình Chết- Thôi đăng lên tý mai hạ xuống)
Chỉ là thằng loong tooong công vụ,
Làm Thu- Chi, Cân đối, đúng sai
Ngủ dậy quen ngáp ngắn ngáp dài...
Không phải "nghiện" bụng đói dài, sung sướng!?
*
Nhiều tiền Ai chẳng ước mong.
Nhiều người kinh nể, bắt tay song hành
No cơm hẩm thiết gì thịt cá,
Vui cảnh thường ngày, quên cả giàu sang.
*
"Người quyền quý, lắm bạc vàng,
Lấy gương xử với họ hàng mà soi.
Ở phải đạo, nhiều người giúp đỡ,
Sống bất lương, ít chỗ thân tình".
*
Chân looong tooong chỉ thơm hảo,
Kẻ giàu sang lắm chuyện cười chê.
Bọ ngựa rình con ve định bắt,
Chim sẻ rình bọ sát phía sau…
*
Nói với bạn việc ngay ý thẳng,
Phải người tham họ chẳng nghe đâu.
Nói với quan chuyện thanh cao,
Phải quan tham nhũng hẳn sau nó trù.
*
Bướm vàng đậu trái đù hu
Lấy Chồng nghèo khó, bỏ Bu nó về
Vợ hiển, ỉ lại Vợ lo
Mày co đầu gối, chữ To làm gì?
(10/3/2020) See More
Thơ và Biển
Thơ và Biển
Biển gọiThe sea is callingTranslated
Thơ và Biển
Xuân Canh Tý
Thơ và Biển
Thơ và Biển
Sâm sơn

Bạn cần thay đổi thông tin Thơ và Biển?

Xem thêm Thư viện