❖ Lĩnh vực hoạt động

Thien Phat Giao hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Quay về sống với chân Tâm
Tổ chức các khóa tu Thiền nhằm nâng cao sức khỏe về thể xác và tinh thần cho các thiền sinh.

Bài viết về Thien Phat Giao

Thien Phat Giao
PHÁP MÔN TU NIỆM GIỮA KHUY
(Hòa thượng Thích Thông Bửu biên soạn) Giới tu học Phật không phân biệt xuất gia hay tại gia, đa phần đều thiếu điều kiện và thiếu thì giờ tu niệm. Vì vậy cho nên việc tu niệm thường bị gián đoạn và không thu đạt kết quả. Việc nhỏ nhất như đun một ấm nước cũng cần phải liên tục, huống gì việc tu niệm là tối ư quan trọng đối với con người. Ai ai cũng thừa hiểu điều này, nhưng vào thực tế của cuộc sống hằng ngày thì khó thắng nổi mọi sự oái ăm. Để vượ...Continue Reading
Thien Phat Giao
Thien Phat Giao
Thien Phat Giao
Thien Phat Giao
THẬP MỤC NGƯU ĐỒ
“Thập mục ngưu đồ” vẽ lại quá trình công phu của người học đạo, trước hết tự thắng bản năng mình, sau đến Tự tri, cuối cùng là để Tự tại. Cái vòng tròn cuối cùng tượng trưng sự đoạn tuyệt với tất cả những nếp suy tư của chúng ta, cắt đứt hẳn với trạng thái ý thức và hiện hữu mà thường chúng ta không được biết”.
Thien Phat Giao