❖ Lĩnh vực hoạt động

Thanh Phong Cung hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Những dòng văn thơ nhẹ nhàng như làn gió mát

Bài viết về Thanh Phong Cung

Thanh Phong Cung
Có bài thơ rằng: 了 悟 猶 如 夜 得 燈
無 窗 暗 室 忽 光 明
此 身 不 向 今 生 度...
更 向 何 時 度 此 身. Liễu ngộ do như dạ đắc đăng
Vô song ám thất hốt quang minh
Thử thân bất hướng kim sinh độ
Cánh hướng hà thời độ thử thân. Giác ngộ như đêm tối được đèn
Nhà không ánh sáng chợt bừng lên
Kiếp này không độ thân này được
Thân đợi kiếp nào mới độ yên. Trích từ Hồi thứ 2, Thất Chân Nhân Quả
Hình nền từ Photocnc See More
Thanh Phong Cung
Có bài thơ rằng: Tiền tài tụ tán như mây
Công danh phú quý lâu ngày cũng tiêu
Mấy ai như chúng ta đâu...
Thân ngoài trần cấu sớm chiều thong dong
Thuế sưu chẳng lụy một đồng
Đàn bà oan trái chớ hòng trói trăn
Thị phi miệng thế vô ngằn
Hưng suy mặc kệ chẳng bàn luận chi
Khỏi lo mang tiếng dị kỳ
Bởi chưng người thế ta thì không chơi
Áo ta một mảnh tả tơi
Che thân cũng mấy năm trời được an
Rách thì cứ tạm vá quàng
Dơ thì giặt sạch rồi mang phơi liền
Ban đêm áo đắp làm mền
Ban ngày ta lại khoác lên thân này
Khỏi lo trộm cắp ra tay
Khỏi lo kẻ xấu trổ tài đoạt thâu
Ta hằng nuôi chí thanh cao
Mặc tình Thượng Giới ra vào dạo chơi
Như ai hiểu ý ta rồi
Cúi đầu lễ bái ta thời truyền ban
Đạo ta huyền nhiệm vô vàn
Ai theo sẽ thọ muôn ngàn năm dư
Lời ta rất thật chẳng hư
Cớ sao người vẫn nghi ngờ uổng thay. Trích từ Hồi thứ 1, Thất Chân Nhân Quả
Hình nền từ Martin Beaupré See More
Thanh Phong Cung
Làm ơn chẳng cầu trả ơn Ngày xưa, cuối đời Tống, tỉnh Thiểm Tây, huyện Hàm Dương có thôn Đại Ngụy. Trong thôn trên mấy trăm nhà, hơn phân nửa mang họ Vương, cũng kể là một họ lớn.
Trong họ Vương có người đàn bà góa ngoài bốn mươi tuổi, sinh được một trai, một gái, đều dựng vợ gả chồng xong rồi. Bà góa này tâm lành tánh thiện, hễ thấy con nít người ta thì cũng xem như con mình sinh ra, nên thường gọi chúng là con. Trẻ nít khi khóc thì kêu má. Bà nghe thâ...́y liền ứng khẩu:
“Má đây con.”
Do đó mà mọi người gọi bà là má Vương. Má Vương nhà khá giàu, hay làm việc thiện, hâm mộ Phật Giáo và Đạo Giáo nhất. Thường hay trai tăng bố thí, lạy Phật tụng kinh, nên ai cũng nói bà là người làm việc thiện. Do đó nhiều sư sãi và đạo sĩ hay tới nhà bà quyên góp. Nhiều kẻ nghèo khổ đến xóm xin ăn. Bà đều tùy lúc mà giúp đỡ nhiều hay ít.
Cuối đông năm đó, trời đổ tuyết rất lớn, bà Vương đứng trước cửa, thấy hai người ăn mày lội tuyết đến xin bà giúp. Bà trách:
“Sao không đi làm kiếm sống qua ngày, mà lần cửa nhà người ta xin ăn vậy?
Nếu không phải bọn ham ăn làm biếng, thì là bọn du thủ du thực ham ở không. Ta không có nhiều cơm dư canh thừa mà cung phụng mấy người đâu.”
Bà nói chưa dứt lời thì có mấy thầy tu đến quyên góp. Bà liền lấy tiền và gạo đưa họ. Hai người ăn mày thấy vậy liền hỏi:
“Bà ham bố thí cho thầy tu mà không giúp kẻ bần hàn, tại sao vậy?”
Bà Vương nói:
“Chẳng phải ta ham bố thí cho thầy tu, mà vì sư sãi biết tụng kinh, đạo sĩ biết tu hành. Ta bố thí chút tiền và gạo cho họ, sư sãi tụng kinh tiêu tai cho ta, đạo sĩ cầu thọ cho ta.
Còn giúp đỡ cho mấy người, nào có ích chi đâu? Bất quá mấy người chỉ làm rùm cửa nhà ta thôi.”
Hai người ăn mày nói:
“Làm ơn chẳng cầu trả ơn, nếu cầu trả ơn thì chẳng phải làm ơn. Nay bà cho một chén gạo với ít đồng tiền mà mong cầu cho tiêu tai, thêm thọ. Bà có lầm chăng?” Có bài thơ rằng:
Bố thí làm chay kết thiện duyên
Mồ côi đói khổ cũng đừng quên
Cúng dường tu sĩ quên người khổ
Trời xóa công lành đó trước tiên. Trích từ Hồi thứ 1, Thất Chân Nhân Quả
Hình nền từ Jadhav Mohan See More
Thanh Phong Cung
Có bài thơ rằng: 行 善 當 從 實 處 行
莫 沽 虛 譽 圖 聲 名
虛 名 虛 譽 成 何 用...
反 惹 窮 人 說 不 平. Hành thiện đương tòng thực xứ hành
Mạc cô hư dự đồ thanh danh
Hư danh hư dự thành hà dụng
Phản nhạ cùng nhân thuyết bất bình. Làm thiện nên từ chỗ thật tâm
Cầu khen danh hão chớ nên tầm
Hư danh giả dối đâu dùng được
Người thế cười chê kẻ lạc lầm. Bài thơ này ý nói làm điều thiện thì phải làm thực sự. Nếu chỉ làm để cho người ta thấy, người ta khen, tức là cầu danh tiếng, nghĩa là có danh chứ không có thực. Làm thiện ở những nơi xô bồ đông đúc để người ta thấy, chứ không làm thiện cứu giúp người nghèo khổ cùng cực. Dù tốn kém rất nhiều tiền của, nhưng kiểu làm từ thiện cầu danh này không phải là làm thiện chân chánh, đã vậy còn sái quấy nữa. Trích từ Hồi thứ 1, Thất Chân Nhân Quả
Hình nền từ Sucai See More
Thanh Phong Cung
Một góc sách nho nhỏ :D Chúc cả nhà một tháng Vu Lan sum vầy yêu thương cùng người thân và bạn bè
Thanh Phong Cung
Ngày xanhGreen dayTranslated