❖ Lĩnh vực hoạt động

Say What hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: bà huyện thanh quan Mũi Né, Vietnam

❖ Số điện thoại

Số hotline 841689742355

❖ Email

Liên hệ qua kimhoang169@yahoo.com. Say What sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
Cảm xúc của bạn... Cũng như cảm xúc của chúng tôi... Đừng ngại chia sẻ....

Bài viết về Say What

Em bảo anh ích kỷ....
Đúng , anh ích kỷ chỉ vì anh sợ mất emm...
Chia tay anh không sợ em có người khác...
Chỉ sợ emm yêu không đúng người tử tế...😌😢
Em cần nơi bình yên....
Chứ không phải anh kế bên.....
Hy vọng gặp được người đủ trưởng thành , để trân trọng tình cảm của tôi.
#sad
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể...
Tình yêu không cần phải hoàn hảo... nó chỉ cần chân thật
#NMH