❖ Lĩnh vực hoạt động

Quên hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Thế Giới đầy status khi bạn cần!! :)

Bài viết về Quên

- Ủa chứ giờ ăn mặc hở hang là người không đàng hoàng huh?
- Có cái luật nào hay địng nghĩa nào nói vậy?
#Linh
- Ăn mặc sao là quyền của tôi
- Nghĩ sao thì tùy vào mỗi người!
- Sao có nhiều người thích nói suy nghĩ ' thân độc ' của người khác nghe để hiểu nhầm con người thật của tôi?
- Chi vậy?
#Linh
- Nhìn lên đi!
- Đừng có suốt ngày chỉ biết cúi đầu nhận hết mọi tội lỗi cho mình!
- Nhịn hoài nó leo lên ngồi hồi nào không biết đấy?
#Linh
- Ủa không giữ đồng nghĩa với buông hả?
- Ủa vậy giờ không giữ cũng không buông gọi là để yên kế bên thôi được không?
#Linh
- Sao cậu đen quá vậy?
- Giờ cậu nhắm mắt lại nha? Nếu trong đầu cậu thấy gì hãy nói cho tớ! Và đó là người cậu thích đó!
- Okay
- Xong chưa?
- Rồi!...
- Thấy gì?
- Màu đen
#Linh See More
Quên