❖ Lĩnh vực hoạt động

Phũ Là Chân Lý hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Phũ là chân lý

Bài viết về Phũ Là Chân Lý

Phũ Là Chân Lý
nói hết tâm sự của tôi, viết nên câu chuyện tình yêu của em
không nói nên lời là do tôi quá cố chấp
Phũ Là Chân Lý
chia tay rồi, không thể làm bạn được sao anh?
Phũ Là Chân Lý
Phũ Là Chân Lý
Đừng ảo tưởng người ta bỏ rơi cậu nữa
vì vốn dĩ họ có cần cậu đâu
Phũ Là Chân Lý
anh đâu có yêu em đâu
Phũ Là Chân Lý