❖ Lĩnh vực hoạt động

Phòng Tư Liệu Khoa Lịch Sử - USSH HCM hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 Ho Chi Minh City, Vietnam

❖ Số điện thoại

Số hotline 84919977978
Chia sẻ thông tin khoa học Bán một số ấn phẩm chuyên về lịch sử Cập nhật danh mục đề tài NCKH, luận văn, luận án của khoa Lịch sử

Bài viết về Phòng Tư Liệu Khoa Lịch Sử – USSH HCM

THÔNG BÁO
Phòng Tư Liệu Khoa Lịch sử tạm ngưng phục vụ để sắp xếp và bổ sung tài liệu mới từ ngày 1/8/2020 cho đến khi có thông báo mớiTHÔNG BÁO
Phòng Tư Liệu Khoa Lịch sử tạm ngưng phục vụ để sắp xếp và bổ sung tài liệu mới từ ngày 1/8/2020 cho đến khi có thông báo mới
Phòng Tư Liệu Khoa Lịch Sử - USSH HCM
Phòng Tư Liệu Khoa Lịch Sử - USSH HCM
Phòng Tư Liệu Khoa Lịch Sử - USSH HCM
Phòng Tư Liệu Khoa Lịch Sử - USSH HCM
Link chính thức số chuyên đề NHO GIÁO VIỆT NAM của tạp chí "Asian Studies" (SCOPUS) vừa ra tháng 5/2020 (tập 8, số 2 năm 2020). Có thể tải miễn phí toàn bộ số chuyên đề, hoặc tải theo từng bài viết.
Phòng Tư Liệu Khoa Lịch Sử - USSH HCM