❖ Lĩnh vực hoạt động

Mua bán trao đổi TEM PHIẾU thời Bao Cấp hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: Tòa nhà C'Land 156 Xã Đàn Hanoi, Vietnam

❖ Số điện thoại

Số hotline 84868683361
Thu mua TEM PHIẾU, GIẤY TỜ thời BAO CẤP Mọi chi tiết xin liên hệ: 086.868.3361
Thu mua TEM PHIẾU, GIẤY TỜ thời BAO CẤP Mọi chi tiết xin liên hệ: 086.868.3361
Thu mua TEM PHIẾU, GIẤY TỜ thời BAO CẤP Mọi chi tiết xin liên hệ: 086.868.3361

Bài viết về Mua bán trao đổi TEM PHIẾU thời Bao Cấp

Mua bán trao đổi TEM PHIẾU thời Bao Cấp
📷 Bán 1 Bộ TEM PHIẾU THỜI BAO CẤP (17* mẫu) 🔔🔥🔔 Bộ Tem Phiếu có 17* mẫu, trong đó gồm có: Phiếu lương thực X, Tem lương thực, tem thịt, tem phiếu thực phẩm, tem đường, tem phiếu vải, phiếu bìa mua hàng...dùng cho các loại đối tượng khác nhau...sử dụng trong thời kỳ Bao Cấp tại Hải Phòng, Hải Hưng, Hà Bắc, Thái Bình, Thuận Hải, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác.
🔴 Tất cả các mẫu tem này là các mẫu tem "CHUẨN XỊN" được in phát hành và sử dụng trong thời kỳ bao cấp.
☎️ Giá: AC...E nào quan tâm vui lòng liên hệ qua tin nhắn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 📲(Zalo): 086.868.3361 ( ĐÃ GIAO LƯU) #temphieu #temphieubaocap #thoibaocap #baocap #temphieuthoibaocap #temphiếubaocấp #hanoi #quà #lengkeng #baocấp #sogao #soluongthuc #phiếu #thời_bao_cấp See More
Mua bán trao đổi TEM PHIẾU thời Bao Cấp
📷 Bộ TEM PHIẾU THỜI BAO CẤP (14 mẫu) - ĐÃ GIAO LƯU
🔔🔥🔔 Bộ Tem Phiếu có 14 mẫu, trong đó gồm có: Tem lương thực, tem thịt, tem phiếu thực phẩm, tem đường, tem Sữa, tem phiếu vải...dùng cho các loại đối tượng khác nhau...sử dụng trong thời kỳ Bao Cấp tại Hà Nội, Hà Bắc, Hà Nam Ninh, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Sông Bé và một số tỉnh khác.
🔴 Tất cả các mẫu tem này là các mẫu tem "CHUẨN XỊN" được in phát hành và sử dụng trong thời kỳ bao cấp.
☎️ Giá: ACE nào quan tâm vui lòng li...ên hệ qua tin nhắn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 086.868.3361
📲 Zalo: @TEMPHIEU p/s: ( ĐÃ GIAO LƯU ) #temphieu #temphieubaocap #thoibaocap #hanamninh #quangnam #temphieuthoibaocap #temphiếubaocấp #hàbắc #hanoi #quà #lengkeng #baocấp #sogao See More
Mua bán trao đổi TEM PHIẾU thời Bao Cấp
📷 Bán 1 bộ TEM PHIẾU THỜI BAO CẤP
🔔🔥🔔 Bộ Tem Phiếu trong đó gồm có: Tem lương thực, tem thịt, phiếu thực phẩm, tem đường, phiếu mua hàng dùng cho các loại đối tượng khác nhau...sử dụng trong thời kỳ Bao Cấp tại Hà Bắc, Hải Hưng, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, TPHCM và một số tỉnh khác.
🔴 Tất cả các mẫu tem này là các mẫu tem "CHUẨN XỊN" được in phát hành và sử dụng trong thời kỳ bao cấp.
☎️ Giá: ACE nào quan tâm vui lòng liên hệ qua tin nhắn hoặc liên hệ trực tiếp qua số đ...iện thoại: 086.868.3361 📲 Zalo: @TEMPHIEU p/s: ( ĐÃ GIAO LƯU - XÓA HÌNH DO KHÁCH YÊU CẦU) #temphieu #temphieubaocap #thoibaocap #hanamninh #quangnam #temphieuthoibaocap #temphiếubaocấp #hàbắc #hanoi #quà #lengkeng #baocấp #sogao #Hà_Bắc #Hải_Hưng #NamHà #QuangNinh See More
Mua bán trao đổi TEM PHIẾU thời Bao Cấp
📷 Bán 1 bộ TEM PHIẾU THỜI BAO CẤP
🔔🔥🔔 Bộ Tem Phiếu trong đó gồm có: Tem lương thực, tem thịt, tem phiếu thực phẩm, tem sữa, tem đường, phiếu mua hàng dùng cho các loại đối tượng khác nhau...sử dụng trong thời kỳ Bao Cấp tại Hà Bắc, Hải Hưng, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Hà, Quảng Nam Đà Nẵng, Bến Tre và một số tỉnh khác.
🔴 Tất cả các mẫu tem này là các mẫu tem "CHUẨN XỊN" được in phát hành và sử dụng trong thời kỳ bao cấp.
☎️ Giá: ACE nào quan tâm vui lòng liên hệ qua tin nhắn h...oặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 086.868.3361 📲 Zalo: @TEMPHIEU p/s: ( ĐÃ GIAO LƯU - XÓA HÌNH DO KHÁCH YÊU CẦU) #temphieu #temphieubaocap #thoibaocap #hanamninh #quangnam #temphieuthoibaocap #temphiếubaocấp #hàbắc #hanoi #quà #lengkeng #baocấp #sogao #Hà_Bắc #Hải_Hưng #NamHà See More
Mua bán trao đổi TEM PHIẾU thời Bao Cấp
📷 Bán 1 bộ TEM PHIẾU THỜI BAO CẤP (21 mẫu)
🔔🔥🔔 Bộ Tem Phiếu (mã hàng 21B) có 21 mẫu trong đó gồm có: Tem lương thực, tem thịt, tem phiếu thực phẩm, tem đường, tem phiếu vải, phiếu mua hàng dùng cho các loại đối tượng khác nhau...sử dụng tại Hà Bắc, Hải Hưng, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Nam Đà Nẵng, Hậu Giang và một số tỉnh khác...trong thời kỳ bao cấp.
🔴 Tất cả các mẫu tem này là các mẫu tem "CHUẨN XỊN" được in phát hành và sử dụng trong thời kỳ bao cấp.
☎️ Giá: ACE nào quan ...tâm vui lòng liên hệ qua tin nhắn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 086.868.3361 p/s: ( ĐÃ GIAO LƯU - xóa hình do yêu cầu) #temphieu #temphieubaocap #thoibaocap #hanamninh #quangnam #temphieuthoibaocap #temphiếubaocấp #hàbắc #hanoi #quà #lengkeng #baocấp #sogao #Hà_Bắc See More
Mua bán trao đổi TEM PHIẾU thời Bao Cấp
🌏 Giao lưu mua bán trao đổi Tem Phiếu, Sổ Bìa Giấy Tờ thời Bao Cấp: tem phiếu lương thực, thực phẩm, chất đốt, tem phiếu vải...
☎️ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 086.868.3361