❖ Lĩnh vực hoạt động

Lịch sử thế giới hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
mời các tiên sinh đến thảo luận về lịch sử

Bài viết về Lịch sử thế giới

Lịch sử thế giới
Zhuang Liang in picture and film
Lịch sử thế giới
Lịch sử thế giới
Nếu mình sinh ra ở thời phong kiến loạn lạc này sẽ thế nào ? Liệu có làm nên trò trống gì để được thế hệ sau nhắc đến như thế này không ? E rằng sống cả trăm ngàn năm cũng chả được người đời biết đến. Vậy nên trong suy nghĩ của mình, Tìm hiểu về lịch sử không chỉ đơn thuần là để biết về lịch sử mà còn để học được những cái hay, cái vĩ đại của các bậc vĩ nhân ngày xưa. Sử ta cũng được, sử tàu cũng được, cái đó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là mỗi bài học về lịch sử là mộĩ cách nhìn nhận về cuộc sống, là nền tảng để chúng ta phát triển. Mong rằng, tư duy và nhận thức sẽ tiến bộ qua từng câu chuyện lịch sử.
Lịch sử thế giới
Nhạc Phi Tận trung báo quốc hay Ngu Trung ?