❖ Lĩnh vực hoạt động

Khúc Thụy Các - 麴瑞格 hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Số điện thoại

Số hotline 0918246357
Khúc [ 麴 ] Men rượu Thuỵ [ 瑞 ] Viên ngọc Các [ 格 ] Động lòng. _Khúc Thụy Các [ 麴瑞格 ] : Viên ngọc khuynh thành chìm trong men rượu động lòng người_ _Phong Vũ Gia_

Bài viết về Khúc Thụy Các – 麴瑞格

Khúc Thụy Các - 麴瑞格
Chỉ cầu một kiếp bình an bên người, không mang đến thế sự thế gian. Nguồn : Weibo
[ Băng Nhi ]
Khúc Thụy Các - 麴瑞格
Buông bỏ chấp niệm, một lòng tu tâm.
Không màng đến thế sự nhân gian.
Không quan tâm đến ái tình thế gian.
Một lòng cầu phúc cho mọi người.
Link HD :...
https://drive.google.com/folderview… [ Băng Nhi ] See More
Khúc Thụy Các - 麴瑞格
"Quyền lực chốn hậu cung vốn là nguồn gốc của mọi tội ác." Link HD: https://drive.google.com/folderview… - Mộ Niên Ái Ngữ- Nguyệt Băng -′′ Power in the harem is the source of all crimes." Link HD: https://drive.google.com/folderview?id=1GviVbKo65BrvZ9jdSCunQfTVG7cUQSJ0 - Language Grave-Nguyet Bang -Translated
Khúc Thụy Các - 麴瑞格
Khuôn mặt nữ nhân không nên nhìn gần, gần quá tất không còn đẹp nữa. Tâm tư nam nhân không cần nhìn kỹ, kỹ quá tất đau lòng mình. Link HD:https://drive.google.com/folderview… - Nguyệt Băng -Women's face shouldn't look close, too close socks are no longer beautiful. Men's mind doesn't need to look closely, too carefully, it hurts my heart. Link HD:https://drive.google.com/folderview?id=1uJbifed2c4L7997eWKAH_Tm31ib31cVV - Nguyet Bang -Translated
Khúc Thụy Các - 麴瑞格
“Hate has a reason for everything but love is unreasonable” Cre: Pinterest
-PTHT
Khúc Thụy Các - 麴瑞格
Bầu trời có nhiều màu sắc, giam trong tâm trí chỉ muốn thoát khỏi nó nhưng bức tường lại cản lại không cho tôi thoát khỏi nơi đó. Muốn chạm đến bầu trời màu xanh kia Cre:Pinterest
-PTHT