❖ Lĩnh vực hoạt động

Khoảng lặng của cuộc sống hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Sống...!!! . . .Thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình... . . . Lý do rất dễ hiểu là. . . Chỉ có mình mới biết mình là ai...
Có đôi khi con người cần một khoảng lặng! Một khoảng lặng, để nhận ra mình đã có những gì, đang có những gì và sẽ mất những gì. Một khoảng lặng, để biết được hạnh phúc đơn giản, để biết được mình sống vì cái gì, vì mục đích gì.? Một khoảng lặng để bít ai chân thành, ai giả dối...

Bài viết về Khoảng lặng của cuộc sống

Khoảng lặng của cuộc sống
Khoảng lặng của cuộc sống
nếu thời gian có quay trở lại ........ :(((if time comes back........ :(((Translated
Khoảng lặng của cuộc sống
Lớn rồi lại muốn làm trẻ con 😒😒😒😒
Khoảng lặng của cuộc sống
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669525060165985&id=373510773100750
Khoảng lặng của cuộc sống
https://www.facebook.com/TieuHoaThuong…/…/2175838919159747/9
Khoảng lặng của cuộc sống
Ngày trước lúc còn nhỏ ra đồng thấy gió thổi trên lúa chạy ra đón gió , bây h gió to tí là chạy đi tìm chỗ tránh r. Hay thật Phạm Đình Thoán