❖ Lĩnh vực hoạt động

Dừng lại, đọc và suy ngẫm hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Dừng lại một vài phút mỗi ngày để cùng suy ngẫm về những chia sẻ thú vị

Bài viết về Dừng lại, đọc và suy ngẫm

Dừng lại, đọc và suy ngẫm
https://www.youtube.com/watch?v=3njvMHkZ30A
Dừng lại, đọc và suy ngẫm
https://www.youtube.com/watch?v=BWbQyr9il1g
Dừng lại, đọc và suy ngẫm
https://www.youtube.com/watch?v=5Z9yD5MqjyM
Dừng lại, đọc và suy ngẫm
https://www.youtube.com/watch?v=snaCH2oHxO8
Dừng lại, đọc và suy ngẫm
https://www.youtube.com/watch?v=ZCjbon0nWIU
Dừng lại, đọc và suy ngẫm
Tình Yêu không biểu hiện qua vật chất hay lời nói
Tình Yêu biểu hiện bằng tấm lòng chân thành và sự thủy chung tuyệt đối❤️❤️❤️❤️❤️