❖ Lĩnh vực hoạt động

Đọc truyện DC comic hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Trang tổng hợp link đọc truyện tranh từ các trang khác nhau. Mang tính tổng hợp cá nhân

Bài viết về Đọc truyện DC comic

Đọc truyện DC comic
Tổng hợp cho người mới làm quen
Đọc truyện DC comic
Final Crisis (trước New 52)
Nguồn http://dc.wikia.com/wiki/Final_Crisis Đọc online.
#1 http://english.vietcomic.net/single.php…...
#2 http://english.vietcomic.net/single.php…
#3 http://english.vietcomic.net/single.php…
#4 http://english.vietcomic.net/single.php…
#5 http://english.vietcomic.net/single.php…
#6 http://english.vietcomic.net/single.php…
#7 http://english.vietcomic.net/single.php… See More
Đọc truyện DC comic
Earth 1
Nguồn http://dc.wikia.com/wiki/Earth-1
Một Earth với tuổi đời còn rất trẻ và vẫn còn trong quá trình phát triển. Các siêu anh hùng chính tại Earth này gồm có Bộ Tam Superman-Batman-Wonder Woman và nhóm Teen Titans "Earth One" vốn là tên 1 dòng truyện được DC thiết kế để tiếp cận những người mới đến với comics (tương tự như Ultimate Universe của Marvel, các siêu anh hùng có nguồn gốc tương tự với phiên bản chính của mình, chỉ khác ở cốt truyện sau này)... (Theo https://www.facebook.com/…/a.904480532930…/904480642930132/…) Đọc online
* Superman: Earth One ( Hoàn thiện)
#1
#6
* Batman: Earth One ( Hoàn thiện)
#1 http://vietcomic.net/chapter/batman-earth-one-part1/
#6
* Teen Titans: Earth One
#1 http://vietcomic.net/ch…/teen-titans-earth-one-vol-1-part-1/
#4 http://vietcomic.net/ch…/teen-titans-earth-one-vol-1-part-4/ See More
Đọc truyện DC comic
Sơ lược về hệ thống Multiverse của DC Comics, được thiết kề và giới thiệu trong series Multiversity của Grant Morrison Biên soạn bởi Comixvn Team, vui lòng ghi rõ nguồn khi copy
Đọc truyện DC comic
Throne of Atlantis
Nguồn http://dc.wikia.com/wiki/Throne_of_Atlantis
*Prelude
- Aquaman (Volume 7) #14
http://vietcomic.net/c…/aquaman-14-throne-atlantis-prologue/...
* Core Issues
- Justice League (Volume 2) #15
http://vietcomic.net/cha…/014a-throne-of-atlantis-chapter-1/
- Aquaman (Volume 7) #15
http://vietcomic.net/chap…/015-throne-of-atlantis-chapter-2/
- Justice League (Volume 2) #16
http://vietcomic.net/cha…/015a-throne-of-atlantis-chapter-3/
- Aquaman (Volume 7) #16
http://vietcomic.net/chap…/016-throne-of-atlantis-chapter-4/
- Justice League (Volume 2) #17
http://vietcomic.net/cha…/016a-throne-of-atlantis-chapter-5/
* Epilogue
- Aquaman (Volume 7) #17
http://vietcomic.net/chapt…/017-throne-of-atlantis-epilogue/ See More
Đọc truyện DC comic
Album này là tập hợp mục "dành cho newbie" trên Comixvn's magazine, một trong các mục có ích cho các bạn mới làm quen với comic