❖ Lĩnh vực hoạt động

Cộng đồng tặng Sách - Chia sẻ kiến thức về Sách hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Địa chỉ

Trụ sở chính: Tòa nhà Hong Kong Tower, 243A La Thành Hanoi, Vietnam

❖ Số điện thoại

Số hotline 84369053063
Chia sẻ những câu chuyện
Chia sẽ những cuốn sách hay

Bài viết về Cộng đồng tặng Sách – Chia sẻ kiến thức về Sách

Cộng đồng tặng Sách - Chia sẻ kiến thức về Sách
Bắt đầu chuỗi ngày tặng sách !
Cộng đồng tặng Sách - Chia sẻ kiến thức về Sách
Bạn mong chờ điều gì từ những trang sách!
Tôi chỉ mong tâm hồn tươi mới!
Cộng đồng tặng Sách - Chia sẻ kiến thức về Sách
Bộ sưu tầm sẽ tặng dần
Cộng đồng tặng Sách - Chia sẻ kiến thức về Sách
Thư giãn bên những trang sách
Cộng đồng tặng Sách - Chia sẻ kiến thức về Sách
Cuộc sống sóng gió
Cộng đồng tặng Sách - Chia sẻ kiến thức về Sách
Nấc thang của cuộc sống