❖ Lĩnh vực hoạt động

Cổ Học Tinh Hoa hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Là nơi đọc lại về cách người xưa đã nói, đã làm và đã xử lý tình huống. Qua đó tìm ra câu trả lời cho vướng mắc của mình

Bài viết về Cổ Học Tinh Hoa

Cổ Học Tinh Hoa
Nhà triết học Hy Lạp Diogenes sống cuộc đời tối giản để thức tỉnh người đời rằng không cần quá đầy đủ vật chất cũng có thể sung sướng an lạc. Một bận Alexander đại đế đến thăm lúc ông đang sưởi nắng trong cái vò của mình. (Diogenes sống trong một cái vò) Alexander kính phục ông là bậc trí giả, mới hỏi rằng Diogenes có muốn hoàng đế ban cho cái gì không. Diogenes trả lời: - Cái tôi muốn là bệ hạ đừng đứng chắn mất mặt trời của tôi. Alexander thích thú và phán:... - Nếu ta không phải là Alexander thì ta muốn mình được là Diogenes. Binh luận: Người đời thường vì quá si đắm vào của cải vật chất, không một lần nhìn lại xem mình thực sự muốn gì mà lâm vào khổ ải. Ai cũng muốn sống sung túc nhưng đến thế nào là sung túc thì mấy ai nhận ra được. Người ta cắm đầu vào kiếm tiền, có nhiều rồi lại muốn nhiều hơn nữa, rồi bo bo lo tìm cách giữ tiền, tìm cách sinh lời, trí óc không lúc nào được yên. Vậy nên tự hiểu được mình là chìa khóa của hạnh phúc vậy. Chúng ta không phải là triết gia, không thể sống đơn giản như Diogenes, nhưng biết đặt mục tiêu vừa sức mình, biết vui với những gì sức mình đạt được là tìm được hạnh phúc chân chính vậy. See More
Cổ Học Tinh Hoa
Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung một lần ngồi kiệu đi qua cung cấm. Viên quan trông coi ngăn kiệu lại nhất quyết không cho qua vì có lệ bất kể hoàng thân quốc thích đi qua đây đều phải xuống kiệu. Quốc Mẫu về mới kêu với Trần Thủ Độ:
- Mụ này là vợ ông mà người ta khinh khi quá thể. Trần Thủ Độ hỏi nguyên do. Nghe xong câu truyện, ông đáp:... - Thế thì viên quan ấy rất biết giữ tròn trách phận, phải thưởng cho y. Quả nhiên sau đó viên quan đó được thăng trật. Lời bàn:
Trần Thủ Độ lúc bấy giờ là Thượng Phụ, rường cột của triều Trần. Dù trên có Vua, có Thượng Hoàng nhưng thực chất quyền bính trong tay ông cả. Ông được đánh giá là bậc gian hùng, ít từ thủ đoạn, làm việc phế lập dễ như trở bàn tay. Vợ ông là cô của vua, trong chiến tranh chống Mông Cổ bà đã sơ tán gia đình các quan lại trong thành, động viên nhân dân đóng góp vũ khí cho công cuộc chống xâm lược. Về công lao địa vị lẫn thực quyền gia đình Trần Thủ Độ phải nói là cao tột bực. Ấy vậy mà thấy người dưới mắc lỗi vô lễ với gia đình mình mà không bắt tội, chỉ vì người đó biết làm tròn chức trách. Không những thế còn ban thưởng thăng trật. Thật là biết làm gương cho thiên hạ, khiến cho những người giữ chức ai cũng hăng hái mà làm tròn bổn phận. Vậy thì nước không giàu mạnh sao được? See More
Cổ Học Tinh Hoa
Cổ Học Tinh Hoa
Vợ thầy Tăng Tử đi chợ. Con khóc đòi đi theo. Mẹ bảo:"Con ở nhà, rồi mẹ về mẹ làm thịt lợn cho con ăn". Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt. Vợ nói: "Tôi nói đùa nó đấy mà"... Thầy Tăng Tử bảo: "Nói đùa là thế nào? Đừng khinh trẻ thơ là không biết gì. Cha mẹ làm gì nó thường hay bắt chước . Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư!" Thầy Tăng Tử nói xong, làm thịt lợn cho con ăn thật. Lời bàn: Trẻ con là tấm gương phản chiếu người lớn. Bạn muốn con mình lễ độ, chăm ngoan mà chỉ quát mẳng nó thì chẳng thành công được. Tốt hơn cả là hãy luôn cho trẻ một tấm gương là bản thân mình. Cổ nhân có câu: Tu thân, tè gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trong đó tu dưỡng bản thân đứng đầu chính là có ý vậy. See More
Cổ Học Tinh Hoa
"Đức vua (Trần Nhân Tông) thường đi chơi, giữa đường nếu gặp gia đồng của các vương hầu thì gọi tên của họ và hỏi chủ nhà ngươi ở đâu, và răn các vệ sĩ không được trách mắng họ. Đến khi về cung thì bảo các quan tả hữu rằng: "Khi bình thường thì có tả hữu thị vệ, nhưng khi quốc gia hoạn nạn thì chỉ có bọn ấy ở lại." Lời bàn: Câu chuyện này được chép trong sách Đại Việt sử ký tiền biên. Thời điểm diễn ra là sau cuộc chiến chống Nguyên - Mông lần hai. Trong cơn quốc nạn, đức vu...a - sau này là Phật hoàng Trần Nhân Tông đã chứng kiến lòng trung nghĩa của những người gia đồng hèn mọn nhất, dù theo vua lưu lạc vào Nam ra Bắc cũng không sờn lòng trong khi chính những quý tộc tôn thất lại có người đầu hàng giặc. Bởi vua cảm động nên mới có mấy câu trên. Thế mới hay lúc hoạn nạn mới biết kẻ nào thực sự là bạn ta. Người làm lãnh đạo nên biết thương đến kẻ dưới, thử thách họ qua gian khó, không bao giờ được quên những người từng đồng cam cộng khổ với mình. Ảnh: tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ở Yên Tử See More
Cổ Học Tinh Hoa

Bạn cần thay đổi thông tin Cổ Học Tinh Hoa?

Xem thêm Thư viện