❖ Lĩnh vực hoạt động

Buồn + hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
Nơi giao lưu những trái tim đang buồn , cô đơn��

Bài viết về Buồn +

Buồn +
Buồn +
Buồn +
#cnt
Buồn +
Buồn sự đời, chán sự tình, lênh đênh sự nghiệp 😐
Không việc gì ổn cả 😕😕
Buồn +
Khoảng trống có thể lấp đầu bằng những yêu thương. Nhưng tổn thương thì chẳng có gì bù đắp được.😔🖤
Buồn +
Đơn giản ...! ,😐