❖ Lĩnh vực hoạt động

Bơ. hoạt động ở lĩnh vực Thư viện
trần phú qua góc nhìn của chúng mình.
based in tpc

Bài viết về Bơ.

Bơ.
“i’m chasing down light in the indigo" photography and aesthetics, tpc based/ 180509.
Bơ.
children’s day -RN
Bơ.
' imagine the clouds dripping
dig a hole in your garden to
put them in ' - yoko ono ree
Bơ.
"và tôi đứng đó, nghĩ rằng đây là những tháng năm đẹp đẽ nhất cuộc đời mình." - ree
Bơ.
“and i asked can the birds in poetry chime
can there be breaks in the chaos sometimes.” -RN
Bơ.
“I will weep when I see you, I know this. you will hold my head against the winds, you will wipe rain from my forehead, from my cheeks, and you will understand they are tears, too.” -RN