❖ Lĩnh vực hoạt động

A K I - My Art Collections hoạt động ở lĩnh vực Thư viện

❖ Website

❖ Email

Liên hệ qua akirenkei28@gmail.com. A K I - My Art Collections sẽ hồi âm sớm nhất có thể.
NƠI LƯU TRỮ NHỮNG BỨC TRANH CỦA TÔI
MỌI TÁC PHẨM TRONG ĐÂY ĐỀU LÀ TỪ TÔI

Bài viết về A K I – My Art Collections

A K I - My Art Collections
Hươu cao cổ đấy chứ không phải bị lác đâu :'
A K I - My Art Collections
Tôi nghĩ là mình đang stress !!!
A K I - My Art Collections
Tiên cá mặt ngu
A K I - My Art Collections
Nhận ra mình không có tầm cỡ!!!!!
A K I - My Art Collections
Lần này tôi sẽ không quyết định sai lầm nữa !!
A K I - My Art Collections
Trông nó có bị bứ đuê không ????